Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Saniewski Jerzy

Jerzy Saniewski, ur. 18 XII 1930 w Lublinie, zm. 3 IV 1993. 1943-1944 uczeń tajnych kompletów (gimnazjum), ukończył Państwowe Liceum Spółdzielcze w Lublinie (1949), 1949-1950 student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa; 1956-1958 ukończył kurs galwanotechnika w Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła w Warszawie.

W VIII 1944 żołnierz kompanii wartowniczej AK w Lublinie. XII 1944 – IV 1945 członek podziemnej organizacji poakowskiej na terenie Lublina. IV/V 1945, wobec zagrożenia aresztowaniem, przydzielony do kompanii Juranda w zgrupowaniu partyzanckim mjr. Hieronima Dekutowskiego. 7 VI 1945 ranny w walce pod Ratoszynem. We IX 1945 ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną w Lublinie (w ewidencji st. kapral po kursach podoficerskich w konspiracji). X 1949 – 1951 członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Helena (albo Zrzeszenie Młodzieży Katolickiej), założonej w Krakowie – członek Rady Głównej i komendant Okręgu Lubelskiego. 6 XI 1951 aresztowany przez WUBP, osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie, objęty śledztwem przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Krakowie. Od 30 I 1952 osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie. 29 III 1952 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na 7 lat więzienia. 2 VII 1954 warunkowo zwolniony z reszty odbywania kary. 1949-1951 urzędnik Prezydium WRN w Lublinie; 1954-1957 polerownik w Zakładzie Galwanizerskim Wincenta Combrzyńskiego w Lublinie; 1958-1969 brygadzista, od 1962 mistrz galwanizer w FSC Lublin (zwolniony po odmowie zmiany stanowiska pracy); 1969-1971 prace dorywcze; w 1971 chałupnik w Spółdzielni Pracy im. M. Fornalskiej w Lublinie; 1972-1981 galwanizer, od 1977 brygadzista w Zakładach Azotowych Puławy.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej Zakładu Mechanicznego (Wydz. MZ-2); od IV 1981 członek kolegium redakcyjnego i autor (m.in. cyklu felietonów) w piśmie „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» KZ ZA «Puławy»”; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od XI 1981 członek KZ i zespołu ds. informacji.

13-19 XII 1981 współorganizator strajku w ZA Puławy; wiceprzewodniczący MKS. 19 XII 1981 aresztowany, 21 XII 1981 osadzony w AŚ w Lublinie, zwolniony z pracy. Objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie. 22 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie (z Zenonem Benickim i Janem Okoniem) na 3 lata więzienia. Do 1 II 1982 osadzony w AŚ w Lublinie, 1-10 II 1982 w ZK nr 2 w Łodzi, 10 II – 4 VI 1982 w ZK w Łęczycy, 4 VI – 15 XI 1982 w ZK w Hrubieszowie. 5 V 1983 na mocy uchwały Rady Państwa warunkowo zwolniony z wyznaczeniem 3-letniego okresu próby. Po wyjściu utrzymywał się z prac dorywczych, m.in. wykonywał odlewy medalionów o tematyce patriotycznej (we współpracy z Józefem Kępskim, przygotowującym matryce do odlewów), rozprowadzane w środowisku podziemnej „S”.

1984-1993 na rencie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry