Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Saniewski Jerzy

Jerzy Saniewski, ur. 18 XII 1930 w Lublinie, zm. 3 IV 1993 w Puławach. Ukończył Państwowe Liceum Spółdzielcze w Lublinie (1949). Ukończył kurs galwanotechnika w Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła w Warszawie (1958).

W VIII 1944 żołnierz kompanii wartowniczej AK w Lublinie. XII 1944 – IV 1945 członek organizacji poakowskiej tamże. 25 IV – 7 VII 1945 wobec zagrożenia aresztowaniem przydzielony do kompanii „Juranda” w zgrupowaniu mjr. Hieronima Dekutowskiego Zapory; 7 VI 1945 ranny w walce pod Ratoszynem. IX 1945 ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną w Lublinie. 1949–1950 student Wydz. Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tamże, X 1949 – 1951 członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Zrzeszenie Młodzieży Katolickiej (krypt. Helena), założonej w Krakowie, członek Rady Głównej i komendant Okręgu Lubelskiego. Od 27 X 1949 urzędnik w Wydz. Pracy i Pomocy Społecznej, nast. w Oddz. Zatrudnienia Prezydium WRN w Lublinie.

6 XI 1951 aresztowany za przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej (zatajoną 22 IX 1951 w czasie werbunku do współpracy z UB), osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie, 30 XI 1951 objęty śledztwem prowadzonym przez WUBP w Krakowie i Wojskową Prokuraturę Rejonową tamże. Od 30 I 1952 osadzony w ZK tamże, 29 III 1952 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy tamże na 4 lata pozbawienia wolności, 2 VIII 1954 zwolniony warunkowo z reszty odbywania kary.

1954–1957 polerownik w Zakładzie Galwanizerskim Wincenta Combrzyńskiego w Lublinie. 1958–1969 brygadzista (od 1962 mistrz galwanizer) w FSC w Lublinie (zwolniony z pracy). 1969–1971 prace dorywcze. 1971 chałupnik w Spółdzielni Pracy im. Małgorzaty Fornalskiej w Lublinie. 1973 – 21 XII 1981 galwanizer, brygadzista w Zakładach Azotowych Puławy.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komisji Wydziałowej Zakładu Mechanicznego (Wydz. MZ-2); od IV 1981 członek kolegium redakcyjnego i autor (m.in. felietonów) w niezależnym piśmie „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» KZ ZA «Puławy»”; IV–V delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od XI 1981 członek KZ i zespołu ds. informacji.

14–19 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, wiceprzew. MKS. 19 XII 1981 aresztowany, 21 XII 1981 osadzony w AŚ w Lublinie; zwolniony z pracy; objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie, 22 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki tamże (z Zenonem Benickim i Janem Okoniem) na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Lublinie, ZK nr 2 w Łodzi, w Łęczycy i ZK w Hrubieszowie, 5 V 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa. Po wyjściu prace dorywcze, m.in. wykonywał odlewy medalionów o tematyce patriotycznej (z Józefem Kępskim, przygotowującym matryce do odlewów), rozprowadzane w środowisku podziemnej „S”. Od 1984 na rencie.

1974–1975 rozpracowywany przez KP MO w Puławach/Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Skromny.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry