Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sanocki Janusz Antoni

Janusz Antoni Sanocki, ur. 5 III 1954 w Nysie, zm. 7 XII 2020 w Kędzierzynie-Koźlu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1979).

Od 1977 działacz Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie, kolporter wydawnictw niezależnych. 1977-1979 w PZPR. Od 1979 zatrudniony w Fabryce Pomocy Naukowych w Nysie.

Od IX 1980 w „S”, współinicjator Komitetu Założycielskiego w FPN, przewodniczący MKZ Ziemi Nyskiej; w V-VII delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, delegat na I KZD; współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości, przewodniczący Nyskiego KSN.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, Grodkowie, Kamiennej Górze, Głogowie (współredaktor „Biuletynu Informacyjnego dla Internowanych”), Nysie i Uhercach, zwolniony 10 XII 1982. Po wyjściu współorganizator podziemnej działalności wydawniczej, m.in. pisma „Wolny Związek”, i samokształceniowej w Nysie. W V 1985 aresztowany (z Marianem Dybkiem) w związku z malowaniem haseł antyrządowych na budynku KM PZPR w Nysie, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę. Od X 1986 współzałożyciel i członek jawnej Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego, od XII 1987 przedstawiciel TRR przy RKW „S” Dolny Śląsk; w IV 1988 zatrzymany w związku z udziałem w zebraniu TRR, skazany przez kolegium ds. wykroczeń w Nysie na karę grzywny. We IX 1988 współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego „S” przy Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 Kierownictwo Robót w Nysie. W 1989 podczas obrad Okrągłego Stołu ekspert w podzespole ds. polityki mieszkaniowej. Od IV 1989 wiceprzewodniczący TZR „S” Śląska Opolskiego.

W 1989 wiceprzewodniczący Opolskiego KO, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”; od XII 1989 przewodniczący KO Ziemi Nyskiej. 1994-2006 radny Miasta Nysa, 1998-2001 burmistrz Nysy, od 2006 radny Powiatu Nyskiego z listy Ligi Nyskiej, XI 2006 – III 2007 członek Zarządu Powiatu Nyskiego. Od 1995 działacz ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, 2000-2008 prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW. Współzałożyciel stowarzyszenia Liga Nyska oraz fundacji Nysa – Dzieciom.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001).

1981-1982 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO w Opolu w ramach SOS krypt. Przywódca; 1983-1987 przez p. V/III RUSW w Nysie w ramach KE/SOR krypt. Delegat/Samorządni; 1987-1989 przez p. V/III RUSW w Nysie w ramach SOR krypt. Samotnik.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry