Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sarapuk Barbara

Barbara Sarapuk, ur. 19 X 1940 w Rudzie Malenieckiej k. Końskich, zm. 29 I 2015 we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej (1968).

1958-1963 nauczycielka w Technikum Ekonomicznym w Legnicy. W III 1968 uczestniczka protestów we Wrocławiu. Od 1970 nauczyciel akademicki, od 1975 także programista komputerowy w WSE/Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 1977-1980 uczestniczka organizowanych przez KSS KOR zbiórek pieniędzy, kolporterka wydawnictw niezależnych (m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”).

Od IX 1980 w „S”; uczestniczka szkolenia drukarskiego zorganizowanego przez MKZ „S” we Wrocławiu, od X 1980 zaangażowana w druk i kolportaż pism związkowych; od X 1980 współpracowniczka NZS, m.in. organizatorka łączności między strukturami różnych uczelni przy wykorzystaniu ich bazy telekomunikacyjnej. W II 1981 uczestniczka strajku solidarnościowego NZS na AE ze studentami Łodzi ws. rejestracji NZS, XI/XII 1981 uczestniczka strajku solidarnościowego NZS na AE ze studentami WSI w Radomiu.

14 XII 1981 uczestniczka strajku w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu, zatrzymana na 48 godz. po pierwszej pacyfikacji Zakładu. Współpracowniczka redakcji podziemnej edycji pisma „Biuletyn Dolnośląski”, 17 XII 1981 – XII 1982 członek redakcji podziemnego pisma „Wiadomości Bieżące”. Od VI 1982 członek Solidarności Walczącej. 7 XII 1982 zatrzymana, 11 XII 1982 aresztowana, przetrzymywana w KW MO we Wrocławiu, 18 V 1983 skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1983-1987 współpracowniczka redakcji, autorka pod ziemnego pisma „Replika”. Do 1989 drukarz, organizatorka i kierowniczka sieci drukarń i kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Wiadomości Bieżących”, „Solidarności Walczącej”, „Repliki”, „Z Dnia na Dzień”, „Galicji” nr 1 oraz książek) we Wrocławiu i w miastach Dolnego Śląska. 1982-1989 prowadziła ok. 100 szkoleń dla drukarzy. 1983-1984 dokonała z grupą współpracowników wielu udoskonaleń, które wpłynęły na upowszechnienie techniki sitodruku. 17 IV 1988 zatrzymana, poddana rewizji, 19 IV 1988 orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w trybie przyspieszonym skazana na karę grzywny, konfiskatę sprzętu fotograficznego i samochodu Škoda za przewożenie wydawnictw podziemnych. 28 IV 1988 zatrzymana po rewizji mieszkania, 30 IV 1988 orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń Wrocław-Stare Miasto skazana na karę grzywny oraz konfiskatę ramki drukarskiej i radia Julia za nielegalny druk i posiadanie urządzenia odbiorczego do nasłuchu.

Od 1990 technolog na AE we Wrocławiu. Od 1995 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

13 IX 1982 – 16 III 1988 rozpracowywana przez Wydz. V/V-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Kropla; 16 III 1988 – 28 XII 1989 przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Paskuda.

 

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry