Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Satora Janusz

Janusz Satora, ur. 6 IV 1953 w Gdańsku. Ukończył Technikum Budowy Okrętów dla Pracujących tamże (1978).

1968–1975 spawacz w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, I–VI 1976 ślusarz w Spółdzielni Inwalidów Polipapier w Gdańsku, IX 1976–1978 w PODE Metalcoop, 1978–16 XII 1981 technolog w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku.

Od XII 1979 działacz WZZ Wybrzeża, udział w akcjach kolportażowych i ulotkowych, III 1980 współorganizator wyborów do Rady Zakładowej w Elmorze, które wygrali sympatycy WZZ (Bogdan Lis wiceprzew.). IV 1980 z Andrzejem Gwiazdą i B. Lisem zebrał ok. 1100 podpisów pracowników Elmoru pod petycją w obronie Aliny Pienkowskiej.

15–31 VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie pracy, członek Komitetu Strajkowego. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ. 1981 redaktor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ »S« przy ZOUEiA Elmor Od Nowa”.

15 XII 1981 organizator strajku w zakładzie, od 16 XII 1981 poszukiwany listem gończym, w ukryciu, zwolniony z pracy.

I 1982 wspólnie m.in. z Pawłem Slezyngierem i Tadeuszem Harasimowiczem współzałożyciel Komisji Krajowej NSZZ „S”, tzw. II krajówki. 5 VII 1983 zatrzymany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 26 VII 1983 uchylono areszt. 19 IX 1983 umorzenie postępowania na mocy ustawy o amnestii przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

IX 1983–1984 ponownie zatrudniony, technolog w ZOUEiA Elmor. 1984–1988 producent tworzyw sztucznych, nast. anten satelitarnych, 1988–1989 własna działalność gospodarcza, 1990–1991 właściciel spółki budowlanej, 1991–1992 hurtowni piwa w Pruszczu Gdańskim, 1992–2002 prokurent, nast. prezes zarządu firmy Darimex, 2003–2007 pełnomocnik zarządu firmy Hydromex, 2007–2016 właściciel i prezes firmy Hydrosat.

18 IV 1980–15 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Sat.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry