Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sauk Jacek

Jacek Sauk, ur. 21 VII 1944 w Wilnie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Nauk Historycznych (1968).

1968-1971 pracownik naukowy, kierownik działu oświatowego w Muzeum Stutthof w Sztutowie, w 1972 pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Szczecinie, 1972-1973 asystent w Instytucie Zachodniopomorskim tamże, 1974-1975 pracownik Ośrodka Informacji Naukowej i Postępu Technicznego Intorg Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 1976-1992 Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Morskiej tamże.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej „S”, od 1981 przewodniczący.

W 1982 przeniesiony na gorsze stanowisko pracy; po 1982 współzałożyciel podziemnego pisma „OKNO” (Oświata-Kultura-Nauka-Opór) związanego ze środowiskiem OMKP (z 1981), autor, redaktor podziemnego pisma Społecznego Komitetu Nauki w Szczecinie „Bis”, przedstawiciel Szczecina w Radzie Środowisk SKN. 1984-1988 członek podziemnej Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie (m.in. z Andrzejem Milczanowskim i Władysławem Dziczkiem), organizator tzw. poczty, czyli rozprowadzania przez kurierów na terenie kraju szczecińskich wydawnictw podziemnych, znaczków poczt podziemnych, kaset audio i korespondencji. 1984-1987 łącznik merytoryczny Regionu na spotkaniach krajowej TKK. Wiosną 1988 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w WSM w Szczecinie, zarejestrowanego w VI 1988, 15 IX 1988 współzałożyciel Międzyuczelnianego Komitetu „S” Pracowników Szkół Wyższych w Szczecinie.

W 1989 działacz kampanii wyborczej KO „S”. W 1989 i 1991 delegat na WZD i KZD, 1989-1992 sekretarz, wiceprzewodniczący ZR Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, członek KK. 1993-1994 pełnomocnik Prezydenta Szczecina ds. przekształcenia Biblioteki Wojewódzkiej; 1995-1997 wicedyr. Delegatury NIK w Szczecinie. 1992-1994 współzałożyciel, następnie prezes Zarządu Wojewódzkiego PC, członek Zarządu Głównego oraz Rady Politycznej. 1997-2001 senator RP z listy AWS; od 2001 w PiS, pełnomocnik na Pomorzu Zachodnim, 2001-2007 członek Rady Politycznej. 2001-2005 poseł RP z listy PiS, 2005-2007 senator RP. Od 2007 wicedyr. Delegatury NIK w Łodzi.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

16 II – 21 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Demokryt.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry