Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Schmidt Jan

Jan Schmidt, ur. 27 I 1946 w Gdyni. Absolwent Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego w Gdańsku (1966) i Politechniki Gdańskiej, Wieczorowe Studium Inżynierskie, Wydział Mechaniczno-Technologiczny (1975).

1966-1968 nauczyciel w SP nr 28 w Gdyni, 1968-1969 w SP nr 5 w Gdyni-Chylonii; 1969-1977 pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej. W XII 1970 uczestnik strajku w GSR i ulicach protestów w Gdańsku. 1975-1987 trener piłki siatkowej w SKS Start Gdynia, 1977-1978 pracownik Energoblok Wybrzeże, 1978-1984 w Spółdzielni Inwalidów Sinema.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w SI Sinema.

Po 13 XII 1981 brał udział w pomocy dla internowanych w Ośr. Odosobnienia Strzebielinku, przywoził żywność, papierosy i książki. 1984-1990 pracownik Morskiego Portu Handlowego Gdynia.

W 1989 członek Gdyńskiego KO „S”. 1989-1995 członek KZ „S” w Porcie Gdynia. 1995-2000 pracownik Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni, członek KZ „S”; od 2000 pracownik Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. 1990-1994 radny Miasta Gdynia z listy KO, członek Komisji Finansów i Strategii Gospodarczej; 1994-1998 zaproszony do udziału w pracach komisji spoza Rady Miasta. Od 1998 delegat na WZD „S” Regionu Gdańskiego, członek ZR.

Mistrz Polski oldboyów w siatkówce wraz z drużyną Stabilator Gdynia (2001, 2004 i 2005).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry