Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Seifert Karol

Karol Seifert, ur. 31 III 1957 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historycznego (1980).

1980–1981 nauczyciel w Zespole Szkół Spożywczych w Poznaniu, 1982–1999 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 tamże.

Od 1980 w „S”, współtwórca Koła „S” Zespole Szkół Budowlanych nr 1, 11–13 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska.

1982–1988 współorganizator spotkań nauczycieli członków „S” w Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu, kolporter wydawnictw podziemnych, autor art. (ps. Andrzej Korycki) i redaktor niezależnych pism „Nauczyciel”, „Strzecha”, „Niepodległość”. Od 1985 współpracownik LDPN.

Od 1988 członek TZR Wielkopolska. 1988–1989 przew. Komisji Organizacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania. 1989–1991 wiceprzew. KZ, 1991–1999 przew. KZ Pracowników OiW Regionu Wielkopolska; delegat na walne zebrania: Regionu Wielkopolska i Sekcji Krajowej OiW. 1990 członek KO „S” Poznań-Wilda, organizator wyborów samorządowych, przedstawiciel „S” w społecznej komisji ds. niszczenia akt w KW PZPR w Poznaniu.

17 VI 1991 rewizja w mieszkaniu i zarekwirowanie przez funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Poznań-Wilda uratowanych dokumentów poznańskiego KW PZPR. Inicjator społecznych akcji: na rzecz usunięcia radzieckiej gwiazdy górującej nad Cytadelą Poznańską, likwidacji obchodów 23 II 1945 jako rocznicy wyzwolenia Poznania, zmiany nazw ulic, którym patronowali komuniści.

1997–2001 w RS AWS, 2001–2008 w PO.

1999–2001 wielkopolski kurator oświaty. Od 2002 dyr. VI LO w Poznaniu.

 

Barbara Fabiańska

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry