Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sej Stanisław

Stanisław Sej, ur. 12 VII 1935 w Rzeczycy k. Rawy Mazowieckiej. Ukończył Liceum Chemiczne w Tomaszowie Mazowieckim (1953).

1953-1993 pracownik Zakładów Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza (później Jelchem) w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Chemiteksie-Celwiskozie, następnie wiceprzewodniczący KZ, I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana, delegat na I WZD Regionu Jelenia Góra. Uczestnik niezależnego ruchu wydawniczego, kolporter wydawnictw ZR i KZ.

13 i 14 XII 1981 współorganizator wiecu protestacyjnego w Chemieksie-Celwiskozie; 1982-1986 działacz podziemnych struktur „S”, organizator transportu pisma „Odroczenie”, kolporter „Z dnia na dzień”, organizator akcji ulotkowych (m.in. z najwyższego w okolicy Jeleniej Góry komina w Chemiteksie-Celwiskozie, dzięki czemu ulotki docierały nawet do odległych dzielnic miasta), zbierania składek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych, malowania napisów na murach, współorganizator manifestacji rocznicowych, łącznik między działaczami podziemia a osobami ukrywającymi się, dla których organizował zaopatrzenie w żywność i odzież; wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany.

1989-1993 członek KZ w Chemiteksie-Celwiskozie, późńiej Jelchemie. Członek KIK. Od 1993 na emeryturze.

 

Michał Orlicz

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry