Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sekulski Zbigniew

 Zbigniew Sekulski, ur. 8 XI 1947 w Sieradzu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny (absolutorium 1974).

12 III 1968 uczestnik wiecu pod Biblioteką UŁ. 1 VII 1971 zatrzymany w punkcie kontroli granicznej w Świnoujściu pod zarzutem próby wywiezienia materiałów dot. sytuacji polityczno-ekonomicznej Polski.

Od poł. l. 70. pracował jako artysta muzyk na umowę-zlecenie/umowę o dzieło z instytucjami kulturalnymi, koncertował jako samodzielny piosenkarz i uczestnik programów różnych zespołów, m.in. Nasza Basia Kochana, Wolna Grupa Bukowina, Wały Jagiellońskie. 1976 sygnatariusz petycji przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL, 1977 w obronie robotników represjonowanych po wystąpieniach w VI 1976. 1976–1977 współpracownik KOR, 1977–1980 współzałożyciel i uczestnik ROPCiO, uczestnik spotkań Klubu Swobodnej Dyskusji w Łodzi. Od 1977 współpracownik Amnesty International, 1977 współorganizator publicznego zbierania podpisów w Warszawie i Łodzi pod petycją AI ws. uwolnienia więźniów politycznych oraz wnioskiem obywatelskim do Rady Państwa o umieszczenie w Dzienniku Ustaw ratyfikowanych przez Polskę Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i Obywatela, 16 XII 1977 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Śródmieście.

I – II 1981 koncertował w aulach uczelnianych w czasie strajku studentów łódzkich uczelni, redaktor niezależnego pisma „Solidarne Czuwanie”, VIII 1981 laureat I Przeglądu Piosenki Prawdziwej w Gdańsku.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu, 16 VI 1982 zwolniony.

1982–1997 na emigracji w USA, 1982–1984 sekretarz w John M. Malek Properties w Torrance (Kalifornia), 1984–1990 pracownik (m.in. asystent dyr. programowego) International Student Center University of California w Los Angeles, 1990–1996 asystent inżyniera dźwięku w 3S Production w San Fernando Valley, 1991–1996 w LTV Production w Los Angeles. 1985–1989 organizator występów i spotkań polityczno-kulturalnych z udziałem artystów i intelektualistów z Europy Środkowo-Wschodniej na UCLA, 1989–1995 animator życia kulturalnego Polonii.

1997–2016 działalność artystyczna. Od 2016 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1974–1982 rozpracowywany przez Wydz. III KM MO/KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Żaczek.

Leszek Próchniak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry