Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sekuła Julian

Julian Sekuła, ur. 12 IV 1951 w Zakrzówku k. Lublina. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika (1976), Wydz. Prawa i Administracji, kierunek prawo (1995).

1978–1981 w PZPR.

Od 1975 inspektor Wydz. Dochodzeniowo-Śledczego KM MO w Lublinie, nast. kierownik sekcji operacyjno-dochodzeniowej Komisariatu IV w Lublinie. 1978–1981 członek Komitetu Zakładowego PZPR przy KM MO w Lublinie. Podporucznik MO.

Od V 1981 inicjator ruchu związkowego wśród pracowników MO. 29 V 1981 współzałożyciel i przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ FMO woj. lubelskiego; 1 VI 1981 delegat na zjazd założycielski ZZ FMO w Warszawie, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO. 1–7 VI 1981 delegat na rozmowy z Komisją Rządową w Warszawie, od VI 1981 skarbnik OKZ ZZ FMO. 19 VI 1981 zwolniony z pracy w MO; przedstawiciel OKZ ZZ FMO podczas I KZD. 30 XI 1981 zatrzymany przez SB, 1 XII 1981 zwolniony po interwencji „S”. 12 XII 1981 uczestnik posiedzenia KK „S” jako reprezentant OKZ ZZ FMO. 12 XII 1981 przyłączył się do głodówki 9 milicjantów z ZZ FMO na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

13–14/15 XII 1981 uczestnik strajku tamże (m.in. autor odezwy do sił porządkowych, rozpowszechnianej w formie ulotek oraz przez głośniki radiowęzła stoczniowego). Po pacyfikacji stoczni w ukryciu w Szczecinie u rodziny Janiny i Ludwika Karasiewiczów, nast. 23 XII 1981–IV 1982 w Lublinie i Świdniku. IV 1982 zatrzymany, osadzony w areszcie KM MO w Lublinie, wypuszczony po przesłuchaniu. 1982–1986 bez możliwości zatrudnienia, prace dorywcze; współpracownik podziemnej „S” – gł. z Wojciechem Samolińskim (członek TZR, do 13 XII 1981 rzecznik prasowy ZR). 1986 ucieczka do RFN (dzięki turystycznej wizie tranzytowej do Włoch).

1990 powrót do kraju; przywrócony do pracy w KM Policji w Lublinie: kierownik sekcji operacyjno-dochodzeniowej Komisariatu IV, komendant Komisariatu VII, Komisariatu III, 1996–2000 z-ca komendanta miejskiego policji w Lublinie, 2000–2006 na etacie radcy w KW Policji w Lublinie, oddelegowany do pracy związkowej jako przew. ZZ NSZZ Policjantów tamże. Od 2006 na emeryturze.

Od 2011 prezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za Działalność Związkową i Polityczną w l. 1981–1989 Godność.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

9 XI 1983–4 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Działacze, 4 X 1987–17 I 1990 w ramach SOS krypt. Oficer, 4 X 1987–16 II 1989 w ramach KE krypt. Wspólnik.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry