Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Seń Jan Antoni

Jan Antoni Seń, ur. 25 I 1948 w Szonowie k. Prudnika. Ukończył ZSZ, kierowca mechanik.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej prowadził (z bratem) cukiernię w Wiązowie k. Strzelina. Od 1971 kierowca mechanik w stacji hodowli roślin Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego, następnie pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Oławie. W 1979 służba wojskowa (ćwiczenia rezerwy, budowa torów kolejowych w ZSRS), organizator 2-dniowej głodówki ok. 150 osób przeciwko złemu traktowaniu żołnierzy.

W VIII 1980 organizator strajków w gm. Oława; od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w PKS w Oławie. W 1981 założyciel „S” RI w 11 miejscowościach Ziemi Oławskiej; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR (w dziale łączności z ogniwami związkowymi), delegat na I KZD, członek KK.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Nysie, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa, w VI 1982 uczestnik 21-dniowej głodówki, hospitalizowany, 8 VII 1982 zbiegł ze szpitala, następnie poszukiwany listem gończym. Organizator struktur Solidarności Walczącej na terenie Małopolski. 14 III 1983 złożył wniosek o przywrócenie do pracy, rozpatrzony odmownie.

Od IV 1984 na emigracji w USA, robotnik w fabryce produkującej części do silników wojskowych; działacz polonijny, organizator pomocy dla opozycji w kraju.

13 XI 1981 – 6 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. V-1 WUSW we Wrocławiu w ramach KE krypt. San.

Tomasz Gałwiaczek

Oława, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry