Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Serafin Franciszek

Franciszek Serafin, ur. 2 IV 1939 w Stróży k. Kraśnika. Ukończył Szkołę Podstawową w Kandytach (1953).

1953-1957 pracownik gospodarstwa rolnego, 1957-1958 PGR Ameryka k. Olsztynka, 1958 KWK Dymitrow w Bytomiu, 1959-1963 KWK Mikulczyce w Zabrzu, 1963-1983 KWK Makoszowy tamże.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Makoszowy, IX 1980 – 2002 w „S”, we IX 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej na Oddziale G10, członek KZ.

14/15 XII 1981 współorganizator nieudanego strajku w KWK Makoszowy. 15 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Zabrzu, zwolniony po przesłuchaniu. 1982-1989 zaangażowany w pomoc rodzinom internowanych i drobny kolportaż ulotek (we współpracy z Lechem Tęczą, Stefanem Giergą, Marianem Grabińskim i Józefem Bujoczkiem). 26 VIII 1982 po rewizji w mieszkaniu internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 30 XI 1982. 1983-1987 na rencie, 1987-1990 ponownie zatrudniony w KWK Makoszowy, 1989-1990 członek KZ.

IV 1989 – 1990 członek KO w Zabrzu, od 1990 na emeryturze. 1990-2002 przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „S” przy KWK Makoszowy. Od 1997 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Zabrze

Opcje strony

do góry