Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Serafin Józef

Józef Serafin, ur. 17 I 1938 w Dzikowcu k. Kolbuszowej. 1965-1969 uczeń Przemysłowej Szkoły Wieczorowej przy HSW.

Od 1960 pracownik HSW.

Od X 1980 w „S” w Z5 (zakładzie produkcji specjalnej); w XI 1981 uczestnik strajku generalnego Regionu Ziemia Sandomierska.

1983-1987 kolporter (we współpracy z Wiesławem Gajdą, Czesławem Chruścickim, Romanem Sudołem, Wiesławem Wojtasem, Ewą Kuberną) wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, książek. Od X 1987 działacz Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; uczestnik strajków: 29-30 IV, 13 VII, 22 VIII – 1 IX 1988; oddelegowany na 3 mies. na gorsze stanowisko, przeniesiony do pracy w in. wydz., w III 1988 ukarany upomnieniem i naganą, rewizja w domu. W 1988 w Chórze Solidarność, upowszechniającym w swoich programach pieśni religijno-patriotyczne, historię Polski i „S”.

1989-1993 członek KZ w HSW; od 1999 Koła Emerytów i Rencistów „S”. Od 2001 w LPR.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry