Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Serafin Józef

Józef Serafin, ur. 17 I 1938 w Dzikowcu k. Kolbuszowej. Zm. 18 IV 2020 w Łańcucie. Ukończył Przemysłową Szkołę przy Hucie Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. w Stalowej Woli.

1960–1999 tokarz, nast. ślusarz HSW.

Od X 1980 w „S” w Z5 (zakład produkcji specjalnej).

1983–1987 kolporter (we współpracy z Wiesławem Gajdą, Czesławem Chruścickim, Romanem Sudołem, Wiesławem Wojtasem, Ewą Kuberną) wydawnictw podziemnych: prasy (m.in. „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”) i książek. Od X 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; III 1988 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Stalowej Woli za udział w zebraniu Komitu Założycielskiego NSZZ „S” HSW. 29–30 IV, 13 VII, 22 VIII–1 IX 1988 uczestnik strajków w HSW; ukarany upomnieniem i naganą, oddelegowany na 3 mies. na gorsze stanowisko, na innym wydziale. Od 1988 w Chórze „S”, upowszechniającym w swoich programach pieśni religijno-patriotyczne, historię Polski i „S”.

1989–1993 członek KZ „S” w HSW; 1999–2001 na świadczeniach przedemerytalnych; od 1999 członek Koła Emerytów i Rencistów „S”. Od 2001 w LPR. Od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015); uhonorowany tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

IV 1982–XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu/Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW tamże w ramach SO krypt. Hutnik.

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry