Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Seredyński Aleksander

Aleksander Seredyński, ur. 1 X 1923 w Lipniaku k. Suwałk, zm. 21 I 2001 w Suwałkach. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Gdańsku (1960), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Humanistyczny, Instytut Historii (1977).

1951-1960 nauczyciel historii w szkołach podstawowych w Suwałkach, 1966-1970 nauczyciel i wicedyr. w SP nr 6 tamże, 1970-1974 podinspektor w Inspektoracie Oświaty tamże, 1974-1982 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Suwałkach.

Od X 1980 w „S”; członek KZ w ZSZ CZSP w Suwałkach, mentor suwalskiej młodzieży, wspomagał uczniów w działalności opozycyjnej, współorganizator rocznicowych manifestacji patriotycznych; inicjator utworzenia przy I LO w Suwałkach Drużyny Harcerskiej im. Piłsudskiego.

13 XII 1981 wraz z Weroniką Merecką i Jerzym Stefanem Brocem w delegacji „S”, która usiłowała uzyskać informacje w Urzędzie Wojewódzkim i KW PZPR w Suwałkach nt. internowanych z Regionu; 14 XII 1981 organizator spotkania członków opozycji w parafii św. Aleksandra, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, Darłówku (wygłaszał prelekcje historyczne, uczestnik 2 głodówek), 7 VII 1982 zwolniony; objęty zakazem wykonywania zawodu. Od 1982 na wcześniejszej emeryturze. 1982-1989 członek nieformalnej grupy działaczy podziemia (we współpracy m.in. z W. Merecką); kolporter wydawnictw podziemnych, w tym ulotek, współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Aleksandra w Suwałkach, uczestnik przekazywania osobom represjonowanym funduszy zbieranych w USA przez emigrantów – działaczy „S” z Suwałk (m.in. Macieja Butkiewicza, Jarosława Słabińskiego, Wojciecha Wasilewskiego); wykładowca w grupach samokształceniowych (historia, m.in. w Polskim Związku Katolicko-Społecznym); 3 V 1983 i w 1986, w czasie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wygłaszał w parafii św. Aleksandra patriotyczne przemówienia. W 1987 współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945. Wielokrotnie przesłuchiwany, kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz.

W 1989 współpracownik i doradca KO „S” w Suwałkach oraz Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” w Suwałkach, członek MKO „S” w Suwałkach.

1983-1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Suwałkach w ramach SOR krypt. Brodacz.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry