Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Serwa Ryszard

Ryszard Serwa, ur. 14 VIII 1952 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Górniczy (1979).

W XII 1970, jako uczeń IV LO we Wrocławiu, namalował na murze szkoły napis w proteście przeciwko masakrze robotników Wybrzeża. 1979-1987 majster, konstruktor i technolog w Fabryce Maszyn Górnictwa Odkrywkowego Famago w Zgorzelcu.

VIII/IX 1980 inicjator akcji wypisywania się ze Związku Zawodowego Górników. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Famago, następnie KZ; jesienią 1980 współorganizator branżowych struktur „S” Górników Węgla Brunatnego; w I 1981 założyciel zakładowej biblioteki wydawnictw niezależnych (działała do 1989); w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji malowania haseł na murach, niszczenia obwieszczeń ogłaszających stan wojenny, organizator Mszy za Ojczyznę w zgorzeleckich kościołach św. Bonifacego i św. Jana Chrzciciela. II 1982 – XII 1987 przewodniczący TKZ w Famago; 1982-1987 członek 3-osobowej Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Zgorzeleckiej, obejmującej zakłady Zgorzelca, Kopalnię Węgla Brunatnego Turów i Elektrownię Turów w Bogatyni; 1982-1987 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej, lider Oddziału SW w Zgorzelcu. W IV 1982 wydawca 1 nr. podziemnego pisma „Jajco” przygotowanego przez Stanisława Marię Mittka, uczestnik szkolenia w zakresie druku; 31 VIII 1982 współorganizator demonstracji w Zgorzelcu; 1982-1983 z Janem Skowrońskim organizator i uczestnik emisji audycji Radia Solidarność Walcząca w Zgorzelcu; 1982 współzałożyciel, do 1986 redaktor naczelny, autor (ps. Absolwent) i drukarz (z Jerzym Hendzlem) podziemnego zakładowego pisma SW „Fama”. Współpracował z TKZ KWB w Bełchatowie oraz niektórymi TKZ zakładów w Bolesławcu i Pieńsku. Kolporter wydawnictw SW w jęz. czeskim na przygraniczne obszary NRD i Czechosłowacji. XII 1981 – XII 1987 kolporter prasy podziemnej RKS „S” Dolny Śląsk (kontakt m.in. przez Sławomira Borysionka, Małgorzatę i Arkadiusza Dobrowolskich, Małgorzatę Ostaszkiewicz) i SW (kontakt przez S.M. Mittka i Jerzego Pietraszkę), m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Repliki”, „Famy”, „Zgorzeliny”, „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Dolnośląskiego”; sprowadzał materiały poligraficzne oraz książki z Wrocławia i Warszawy. 24 IV 1985 aresztowany (z J. Hendzlem), przetrzymywany w areszcie RUSW w Zgorzelcu i Lubaniu, w 25 V 1985 zwolniony, 19 VIII 1985 wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu skazany w trybie nakazowym na 2 lata więzienia (w wyniku pisanych odwołań od wyroku nie trafił do więzienia), we IX 1986 objęty amnestią.

Od XII 1987 na emigracji w RFN, XII 1987 – VI 1990 pracował w Lebach, 1988-1989 wydawca w Saarbrücken pisma „Solidarność Walcząca” oraz ulotek dla emigracji polskiej, kolportowanych w polskich parafiach. VI-XII 1990 w Australii; od I 1991 w RPA, do 2000 inżynier w firmie Iscor w Thabazimbi, 2000-2002 kierownik w zakładach De Beers w Messinie oraz firmie Samquartz w Delmas, 2002-2006 inspektor w Urzędzie Górniczym w Witbank, 2006-2007 główny inżynier firmy Metorex tamże, 2007-2008 w zakładach Simrec w Lydenburgu, od 2008 w kopalni Xstrata w Witbank.

Do 20 XI 1985 rozpracowywany przez p. III RUSW w Zgorzelcu w ramach SOR krypt. Maj.

 

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław, Region Jelenia Góra, Zgorzelec

Opcje strony

do góry