Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Serwadczak Piotr

Piotr Serwadczak, ur. 18 VI 1969 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Elektroniczne w Elektronicznych Zakładach Naukowych tamże (1989), absolwent Akademii Ekonomicznej tamże, Wydz. Informatyki i Zarządzania (1998).

1984–1986 uczestnik akcji malowania napisów na murach, rozwieszał samodzielnie wykonane ulotki oraz plakaty. 1984–1989 kolporter (z SW i Międzyszkolnym Komitetem Oporu we Wrocławiu) podziemnych pism, m.in. „Szkoła”, „Wyrostek”, „Verbum”, „Wieszcz”, „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące”, „Biuletyn Dolnośląski”, „BIS”. 5 IX 1986 skazany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej na 14 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu, 28 X Sąd Wojewódzki we Wrocławiu zmienił wyrok na 10 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu. V 1988 – 1989 prowadził z in. działaczami MKO nasłuch częstotliwości radiowych używanych przez SB i MO. W 1989 uczestnik zespołu Jana Krusińskiego, zajmującego się przekazywaniem sprzętu nasłuchowego SW i budową półautomatycznego systemu łączności kodowanej dla Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej. 24–31 V 1989 uczestnik strajku studenckiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

1990 działacz Wrocławskiego Klubu Politycznego Wolni i Solidarni. 1990–1992 informatyk, grafik komputerowy w Kompanii Przemysłowo-Handlowej Reverentia Sp. z o. o. we Wrocławiu, 1993–1995 informatyk w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA tamże, 1995–1996 w Pierwszym Komercyjnym Banku SA w Lublinie Oddział tamże, 1996–1997 w Dolnośląskim Domu Maklerskim SA tamże, 1998–1999 menadżer systemów informatycznych w Soft-Tronik SA tamże, 1999–2001 dyr. Biura Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 2001–2002 administrator sieci teleinformatycznej Regionu Południowo-Zachodniego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka tamże, 2001–2005 dyr. ds. strategii technologicznej MSI E-wro w firmie Partner-konsultant DCG Sp. z o.o. tamże. Od 2005 właściciel ITCom Piotr Serwadczak tamże.

 

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry