Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sidor Janina

Janina Sidor (Pawlicka), ur. 17 XII 1948 w Olsztynie. Wykształcenie podstawowe.

1968–1990 introligatorka w Olsztyńskich Zakładach Graficznych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; 17 VIII–5 IX 1981 uczestniczka strajku w OZGraf, mąż zaufania na Wydz. Introligatorni.

Po 13 XII 1981 uczestniczka nieformalnej grupy w OZGraf, kolportującej „Rezonans” i „Solidarność Olsztyńską”, udzielającej pomocy internowanym pracownikom zakładu: Józefowi Nowakowi, Andrzejowi Zarzyckiemu oraz ich rodzinom. 15–22 VIII 1982 uczestniczka grupy przygotowującej druk i kolportaż ulotek o pobiciu internowanych w Kwidzynie. 26 VIII 1982 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, 16 X 1982 zwolniona. 1982–1989 w kontakcie z lokalnymi grupami opozycyjnymi w Olsztynie, wymiana i kolportaż prasy i materiałów podziemnych.

1990–1997 pracownik Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego w Olsztynie, 1997–2003 na zasiłku przedemerytalnym, od 2003 na emeryturze.

Renata Gieszczyńska

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry