Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sidor Janina

Janina Sidor (Pawlicka), ur. 17 XII 1948 w Olsztynie. Wykształcenie podstawowe.

V 1968 – 1990 introligator w Olsztyńskich Zakładach Graficznych.

Od IX 1980 w „S”; 17 VIII – 5 IX 1981 uczestniczka strajku w OZGraf, mąż zaufania na Wydz. Introligatorni.

Po 13 XII 1981 uczestniczka nieformalnej grupy w OZGraf, kolportującej czasopismo „Rezonans”, udzielającej pomocy internowanym pracownikom zakładu: Józefowi Nowakowi, Andrzejowi Zarzyckiemu oraz ich rodzinom; 26 VIII 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, 16 X 1982 zwolniona.

1990-1997 pracowniczka Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego, 1997-2003 na zasiłku przedemerytalnym, od 2003 na emeryturze.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry