Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sidorowicz Jan

Jan Sidorowicz, ur. 9 XI 1950 w Krynkach k. Sokółki. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (1975).

1975–1977 specjalista w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Predom w Warszawie, 1977–1992 inżynier, specjalista w Zakładach Kineskopowych Unitra-Polkolor w Piasecznie.

Od IX 1980 w „S”; do IV 1981 przew. Komisji Wydziałowej w Hucie Szkła Kineskopowego Polkoloru, nast. przew. KZ; do VI 1981 przedstawiciel Polkoloru w MKZ Mazowsze, VI, XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze.

14–15 XII 1981 współorganizator strajku w Polkolorze, przew. KS; 8 I 1982 aresztowany, po przesłuchaniach zwolniony, 15 IX 1982 skazany (z Czesławą Kuźniewską, Bogdanem Nalepińskim) przez Sąd Rejonowy w Piasecznie na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę, po odwołaniu uniewinniony (z pozostałymi), sprawę umorzono. Od XII 1981 przew. TKZ w Polkolorze, współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw na terenie zakładu. Współorganizator pomocy potrzebującym (z parafiami Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej i św. Anny w Piasecznie). 1985–1987 przew. Rady Pracowniczej w Polkolorze. 1986 zwolniony z pracy, po odwołaniu do Sądu Pracy przywrócony po 3 mies. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989 pełnomocnik KO Warszawa-Mokotów. 1990–1991 dyr., 1991–1992 prezes Zakładów Kineskopowych Unitra-Polkolor SA; 1992–1995 dyr. Departamentu Restrukturyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, 1995–1999 dyr. inwestycyjny (NFI Victoria), nast. wiceprezes (NFI Zachodni) i prezes (VII NFI) Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 1999–2000 własna działalność gospodarcza, 2000–2009 prezes ORBIS Transport; od 2009 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. I Dep. II MSW, 5 II 1982 – 14 IX 1983 przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Dama; 16 VII 1986 – 20 VII 1989 przez Wydz. V SUSW w ramach KE krypt. Prowodyr.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Piaseczno

Opcje strony

do góry