Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sidorowicz Jan

Jan Sidorowicz, ur. 9 XI 1950 w Krynkach k. Sokółki. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (1975).

1975-1977 specjalista w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Redom, 1977-1992 pracownik Polkoloru: 1990-1992 dyr. i 1991-1992 prezes.

Od IX 1980 w „S”; do IV 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej w Hucie Szkła, od IV 1981 przewodniczący KZ; w 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, przedstawiciel Polkoloru w ZR Mazowsze; członek Zarządu nieformalnego Oddziału Piaseczno „S”.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku w Polkolorze, przewodniczący KS; 8 I 1982 aresztowany, po przesłuchaniach zwolniony, 15 IX 1982 skazany na 15 mies. więzienia w zawieszeniu, po odwołaniu sprawę umorzono. Po 13 XII 1981 przewodniczący TKZ w Polkolorze, współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw na terenie zakładu we współpracy z parafiami w Nowej Iwicznej i Piasecznie. 1985-1987 przewodniczący Rady Pracowniczej w Polkolorze. W 1986 zwolniony z pracy, po odwołaniu do Sądu Pracy przywrócony. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

W 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S”, członek „S” do 1990. 1992-1995 dyr. Departamentu Restrukturyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, 1995-1999 dyr. inwestycyjny, następnie prezes Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, 1999-2000 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego, od 2000 prezes Orbis-Transport.

5 II 1982 – 20 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Dama; 16 VII 1986 – 20 VII 1989 przez Wydz. V SUSW w ramach KE krypt. Prowodyr.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Piaseczno

Opcje strony

do góry