Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sidorowicz Sławomir

Sławomir Sidorowicz, ur. 25 X 1942 w Wilnie. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydz. Lekarski (1966), doktorat (1972), habilitacja (1991), prof. nadzw. (1997).

1968–1969 w SD, od 1967 w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

1966–1967 lekarz stażysta w Szpitalu Miejskim im. Ludwika Rydygiera we Wrocławiu, 1967–2010 pracownik naukowy AM tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przew. KZ. II – XII 1981 redaktor niezależnego pisma „Naszym Zdaniem”. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

13–15 XII 1981 uczestnik strajków na Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Politechnice Wrocławskiej, nast. w ukryciu. 6 I 1982 zatrzymany, 8 I internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Nysie, 29 IV zwolniony. V 1982 – 1988 przew. TKZ. 1982–1989 działacz (z m.in. Ewą Szumańską, Anną Huskowską, Władysławem Sidorowiczem) Sekcji Pomocy Medycznej Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarność Akademii Medycznej”, „Samarytanka”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca” i książek NOW-ej. 1983–1989 redaktor podziemnego pisma „Solidarność Akademii Medy cznej”.

Od 1990 członek Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta; 1992–1999 redaktor pisma „S” „Naszym Zdaniem”. Od 1994 członek Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, od 1996 Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, od 1997 prof. nadzw. Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego tamże, od 2009 w Krajowej Radzie Muzykoterapii. Od 2010 na emeryturze.

Autor publikacji z zakresu psychiatrii, psychologii i muzykoterapii, m.in. Przydatność badań neuropsychologicznych i tomokomputerowych mózgowia w zespole uzależnienia od alkoholu (1991), Muzykoterapia w agresji, lęku i cierpieniu (2000).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem KEN (2004), Medalem Niezłomni (2012).

28 IX 1970 – 19 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SO krypt. Medycy.

 

Piotr Cichoracki|Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry