Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sidorowicz Władysław

Władysław Sidorowicz, ur. 17 IX 1945 w Wilnie, zm. 24 VII 2014 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, Wydz. Lekarski (1971).

1956–1957 w ZHP, 1964–1965 w ZSP, 1965–1968 w ZMW (przew. Zarządu Uczelnianego ZMW w AM we Wrocławiu), 1972–1975 w SD.

W 1965 jako student Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu powielał List otwarty do Partii Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia. W III 1968 uczestnik strajków i manifestacji studenckich tamże, członek Komitetu Międzyuczelnianego i Komitetu Politycznego. 12 IV 1968 aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 18 IX 1968 skazany przez Sąd Powiatowy tamże na 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1968–1969 pracownik w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, 1970–1971 student AM w Łodzi, 1971–1972 stażysta w Szpitalu Miejskim im. Ludwika we Wrocławiu, 1972–1975 doktorant AM we Wrocławiu (z przyczyn politycznych odsunięty od pracy), 1976 kierownik w ZOZ dla Wrocławia-Śródmieście, 1977–1979 asystent w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej tamże, 1979–1999 pracownik ZOZ dla Szkół Wyższych we Wrocławiu (1979 – XII 1981 i od 1989 kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego, 1979 – XII 1981 ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego).

Od IX 1980 w „S”; od IX przew. Komitetu Założycielskiego, od XII KZ; od IX 1980 organizator, wiceprzew., nast. przew. Regionalnej Sekcji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia oraz członek KKK PSZ/Sekcji Krajowej Służby Zdrowia, od XI 1981 jej wiceprzew. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od VII członek ZR; IX/X delegat na I KZD. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie, 7 VI 1982 zwolniony. 1982–1987 członek SW, XI 1982 – 1985 Rady SW. 30 X 1984 – 1986 Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu. 1983–1987 wielokrotnie zatrzymywany, dwukrotnie poddany rewizjom, karany przez kolegia ds. wykroczeń. W l. 80. członek podziemnej KKK PSZ, od I 1987 wiceprzew., od 23 X 1988 wiceprzew. ujawnionej KKK PSZ, 9 V 1990 – 1991 Sekretariatu Ochrony Zdrowia „S”.

II – IV 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu w podzespole ds. zdrowia. IV – VI 1989 członek KO we Wrocławiu. W 1991 minister zdrowia i opieki społecznej. 1989–1992 współorganizator Izb Lekarskich (członek Komitetu Założycielskiego Krajowego). 1989–1992 przew. Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, 1994–2003 lekarz oraz dyr. Wydz. Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, 2003–2005 dyr. Departamentu Spraw Społecznych tamże. 1995–2000 w Ruchu Stu, nast. w AWS. 1999–2005 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z list kolejno AWS i PO. 1999–2000 wiceprzew. Rady Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2002 w PO, 2005–2011 senator RP z listy PO.

Autor kilkunastu artykułów w „Służbie Zdrowia” (1989–1998).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

5 III 1969 – 17 XII 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu/w Łodzi w ramach SOO/KE krypt. Medyk; 9 XII 1982 – 16 XI 1989 przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach KE krypt. Brutal.

Kamil Dworaczek|Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry