Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Siekanowicz Stanisław

Stanisław Siekanowicz, ur. 14 I 1951 w Ownicach k. Gorzowa Wlkp. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia klasyczna (1978).

1970-1971 magazynier w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu AGD Arged w Gorzowie Wlkp., w 1974 inwentaryzator w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki Ruch Oddział w Toruniu, w 1979 nauczyciel w SP nr 9 w Gorzowie Wlkp., następnie archiwista w Archiwach Państwowych w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Lubczynie, w 1980 inspektor szkód rolnych w PZU Oddział Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., referent ds. płac w Przedsiębiorstwie Remontowym Melioracji Wodnych w Lupowie k. Gorzowa Wlkp., 1980-1981 organizator widowni w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR: współautor listów protestacyjnych, kolporter wydawnictw niezależnych. Od XII 1977 współzałożyciel i rzecznik wrocławskiego SKS; od 1978 współpracownik TKN, współorganizator niezależnych wykładów, imprez kulturalnych i artystycznych, na które zapraszano twórców niedopuszczanych przez cenzurę. W VII 1979 członek założyciel Klubu Samoobrony Społecznej Ziemi Wielkopolsko-Kujawskiej.

Od IX 1980 wolontariusz w MKZ „S” w Gorzowie Wlkp.; uczestnik akcji plakatowych, organizator struktur „S” w małych zakładach pracy. Działacz Okręgowego KOWzP. W 1981 organizator „S” RI w Gorzowie Wlkp. VIII-XII 1981 kierownik biura i doradca „S” RI tamże; wydawca kilku nr. biuletynu Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI „Solidarność Wsi Gorzowskiej”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 20 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gorzowie Wlkp. i Głogowie, zwolniony 29 IV 1982. Po wyjściu bez zatrudnienia; prace sezonowe: latem w wypożyczalni kajaków nad Jeziorem Nierzym k. Gorzowa Wlkp., zimą pomocnik palacza w osiedlowej kotłowni. 1982-1984 współorganizator pomocy żywnościowej dla rodzin internowanych i więzionych. Organizator kolportażu podziemnych wydawnictw z Warszawy i Wrocławia na teren Gorzowa Wlkp. 1984-1985 zatrudniony w Państwowym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp., w świetlicy.

Od 1985 na emigracji w Kanadzie. 1989-1990 członek zespołu redakcyjnego „Gazety”, 1992-1994 redaktor tygodnika polonijnego „Echo”, 1999-2001 „Głosu Polskiego”. Od 2002 pracownik firmy ochroniarskiej.

Do 26 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSWw Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Osadnik.

Iwona Demczyszak

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry