Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sieczkoś Zbigniew

Zbigniew Sieczkoś, ur. 4 XI 1949 w Stalowej Woli. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1971); aplikacja sędziowska i radcowska w Rzeszowie (1976).

Od 1971 pracownik PKO BP Oddział w Rzeszowie; 1976-1997 (z przerwami) radca prawny w NBP Oddział w Rzeszowie, 1976-1990 w Przedsiębiorstwach Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rzeszowie i Łańcucie.

Od IX 1980 w „S”; od VII 1981 członek Prezydium MKR Regionu Rzeszowskiego.

1981/1982 inicjator utworzenia RKW w Rzeszowie, 1982-1989 jej przewodniczący, współautor linii programowej propagowanej na łamach biuletynu „Solidarność Trwa” w formie komunikatów; organizator druku i kolportażu w regionie rzeszowskim i Stalowej Woli oraz kolportażu ze Stalową Wolą i Krakowem; przedstawiciel regionu w kontaktach z innymi środowiskami podziemia; 1988-1992 członek Diecezjalnej Rady Kultury przy ordynariuszu przemyskim bp. Ignacym Tokarczuku. W 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie. Od IX 1988 prowadził jawną działalność, początkowo poprzez powołane przez RKW Biuro Informacyjno-Koordynacyjne, od I 1989 przewodniczący jawnej RKW. Po 13 XII 1981 represjonowany (rewizje, zatrzymania, przesłuchania, dwukrotnie objęty postępowaniem prokuratorskim, umorzonym na mocy amnestii, wnioski do kolegium ds. wykroczeń, zastraszanie członków rodziny, np. przesłuchiwanie nieletniego syna).

W II 1989 pomysłodawca (z Janem Drausem) powołania KO przy RKW w Rzeszowie; 1990-1992 delegat na II i kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, przewodniczący ZR, delegat na kolejne KZD, 1991-1992 członek Prezydium KK. 1992-1993 prezes, 2003-2004 wiceprezes Zarządu R-Press Sp. z o.o. w Rzeszowie. Do 2002 w RS AWS, 1997-1999 przewodniczący Rady Regionalnej AWS w Rzeszowie. 1997-1998 wojewoda rzeszowski, 1999-2001 wojewoda podkarpacki. 2002-2003 radca prawny w Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych, 2002-2006 radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego, 2006-2008 dyr. Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

16 I 1981 – 10 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Rzeszowie w ramach SO krypt. Miasto; 11 X 1980 – 24 III 1984 przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 10 II – 10 V 1982 przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon; 10 V 1982 – 5 II 1990 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 25 IX 1989 – 30 I 1990 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry