Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sieniawski Józef

Józef Sieniawski, ur. 19 VI 1921 w Koszlakach k. Zbaraża (obecnie Ukraina). Ukończył LO im. Stefana Batorego w Krakowie (1947).

Żołnierz AK, żołnierz 1 Armii WP gen. Zygmunta Berlinga, dowódca 9. kompanii w IX Dywizji Piechoty, ppor. 1952-1954 kierownik działu zbytu w Zakładach Gazownictwa Okręgu Szczecińskiego, 1955-1964 kierownik działu transportu w Związku Spółdzielni Mleczarskich w Szczecinie, 1964-1981 zaopatrzeniowiec na Wydz. ZGW i kierownik magazynu 119 w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 17-22 XII 1970 i 24-27 I 1971 (tzw. strajk Bałuki) uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni.

16-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni, od IX 1980 w „S”.

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni. Od XII 1981 na emeryturze. Od 1982 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. przedruki książek historycznych, „Jedność”, „Tygodnik Wojenny”, ulotki), uczestnik dużych akcji ulotkowych (m.in. wyrzucania ulotek z ostatnich pięter budynków), gospodarz tajnych narad szczecińskich struktur podziemnych organizowanych w jego mieszkaniu (z udziałem Andrzeja Milczanowskiego, Longina Komołowskiego, Andrzeja Antosiewicza, Władysława Dziczka) oraz spotkań z działaczami opozycji z Warszawy, Gdańska, Wrocławia; aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy u o.o. jezuitów i w parafii św. Stanisława Kostki, Mszy za Ojczyznę tamże.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977).

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry