Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Siemiński Zbigniew Jerzy

Zbigniew Jerzy Siemiński , ur. 10 IX 1931 w Koluszkach, zm. 17 IX 2004 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filologicznego (1958).

23 X 1956 jeden z mówców podczas wiecu w hali Widzewskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. 1 Maja (d. WiMa).

1958–1961 nauczyciel w SP nr 155 w Łodzi, 1961–1962 w XIII LO tamże, 1962 w SP nr 57 tamże, 1962–1966 w Liceum Plastycznym tamże, 1966–1968 kierownik wydz. w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim tamże. 1970–1976 nauczyciel w Liceum Ekonomicznym nr 1 w Łodzi.

XII 1970 autor listu do władz PRL, podpisanego przez 40 jego uczniów, z protestem przeciw strzelaniu do robotników na Wybrzeżu. II 1976 redaktor i sygnatariusz petycji do marszałka Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w konstytucji, zwolniony z pracy z pominięciem procedury urzędowej przez władze oświatowe Urzędu Miasta Łodzi. 1976–1979 bezrobotny. 25 III 1977 współzałożyciel ROPCiO, od XII 1978 członek Rady Sygnatariuszy, 1977–1979 uczestnik spotkań Klubu Swobodnej Dyskusji w Łodzi, VIII 1978 autor listu otwartego do Kurta Waldheima, sekretarza generalnego ONZ, ws. utrzymywania przezeń stosunków dyplomatycznych z Edwardem Gierkiem, IX 1978 listu protestacyjnego do marszałka Sejmu PRL przeciwko reformie systemu oświaty PRL. 1978–1980 współpracownik KSS KOR. 1979 sygnatariusz dokumentu założycielskiego i współpracownik wrocławskiej Grupy Anty-Berufsverbot do walki z dyskryminacją zawodową działaczy opozycji. 1979 inspektor ds. nauki i wychowania młodzieży w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi. 1979–1981 bezrobotny. IV 1980 autor listu interwencyjnego do władz oświatowych Urzędu Miasta Łodzi i dyrekcji szkół w obronie Władysława Barańskiego.

16 VIII i 1 IX 1980 autor 2 listów skierowanych do strajkujących robotników ws. dołączania do żądań socjalno-bytowych postulatów społeczno-politycznych. 1981–1982 nauczyciel w Zawodowej Szkole Mechanicznej nr 3 w Łodzi.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 24 V 1982 zwolniony. 1982–1986 bezrobotny. 1986–1988 ponownie nauczyciel w Zawodowej Szkole Mechanicznej nr 3 w Łodzi. Od 1988 na emeryturze.

20 II 1976–13 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Poprawiacze; 18 II 1986–14 IV 1989 przez Wydz. III-1 WUSW tamże w ramach KE krypt. Niepoprawny.

Przemysław Stępień

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry