Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Siemiński Jan

Jan Siemiński, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). CSsR, ur. 25 IV 1933 w Żabowie k. Sierpca, zm. 7 VII 2004 w Gliwicach. 24 VIII 1958 święcenia kapłańskie. Absolwent teologii w Instytucie Liturgicznym przy Wydz. Teologicznym w Krakowie (1975).

6 X 1961 podczas pobytu w siedzibie oo. redemptorystów w Toruniu wystąpił z innymi zakonnikami i wiernymi przeciwko przejęciu budynków klasztornych przez władze. 20 II 1962 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2,5 roku więzienia, osadzony m.in. w ZK w Barczewie, w XI 1963 warunkowo zwolniony. 1972-1990 proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Gliwicach z przerwą 1978-1980 na pełnienie funkcji wiceprowincjała zakonu redemptorystów w Warszawie.

Po 13 XII 1981 udostępnił pomieszczenia klasztorne na ukrycie wydawnictw związkowych i dokumentów gliwickiej „S”; od I 1982 organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, przy którym od 1983 działała Wszechnica Górnośląska; współorganizator pomocy dla rodzin internowanych i aresztowanych. 1982-1989 organizator cotygodniowych spotkań w ramach DLP z udziałem znanych działaczy opozycji, od 1983 współorganizator (m.in. z Jadwigą Rudnicką) Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W głoszonych kazaniach propagował wartości patriotyczne.

Po 1990 organizator corocznych Sympozjów Ludzi Pracy oraz Duszpasterstwa Bezrobotnych. Współinicjator pomocy materialnej i duchowej dla Polaków na dawnych Kresach Wschodnich przez odzyskany kościół redemptorystów w Mościskach; pomagał w odbudowie kilku kresowych kościołów.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Andrzej Jarczewski

Gliwice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry