Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sienkiewicz Jarosław

Jarosław Sienkiewicz, ur. 28 I 1950 w Wilnie, zm. 24 X 1992 w Jastrzębiu-Zdroju. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Wydz. Ekonomii (1974) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Politycznych przy KC PZPR, kierunek nauki polityczne (1983).

1969-1973 pracownik przedsiębiorstwa Polkabel w Krakowie, 1974-1975 KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, 1975-1978 KWK Świerklany w Żorach, 1978-1984 ponownie KWK Borynia. 1970-1990 w PZPR, m.in. lektor KM PZPR w Jastrzębiu-Zdroju, 1985-1986 lektor KW PZPR w Katowicach.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, oddelegowany przez KS KWK Borynia do MKS, następnie przewodniczący MKS; 3 IX 1980 sygnatariusz porozumienia jastrzębskiego; IX 1980 – I 1981 w „S”. Od 3 IX 1980 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu-Zdroju, następnie MKR – Komitet Założycielski NSZZ „S” Jastrzębie, od XI 1980 członek KKP oraz Zespołu ds. Opracowania Projektu Ustawy o Związkach Zawodowych; 8 I 1981 wskutek oskarżeń o działalność na szkodę związku i współpracę z władzami zrezygnował z funkcji przewodniczącego MKR. W I 1981 inicjator nieudanej próby powołania do życia Związku Zawodowego Górników Gwarek.

W 1982 członek grupy założycielskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, w XI 1982 decyzją Prezesa Rady Ministrów wszedł w skład Komisji ds. Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych, w V 1983 delegat na I Kongres PRON, 1984-1991 pracownik KWK Krupiński w Suszcu, od 1991 na rencie. W 1987 członek Obywatelskiego Konwentu Konsultacyjnego WRN w Katowicach, 1988-1990 radny WRN w Katowicach.

Robert Dyja

Opcje strony

do góry