Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sienkiewicz Krystyna

Krystyna Sienkiewicz, ur. 8 XII 1941 w Iwanowie (obecnie Litwa). Ukończyła Studium Medyczne Pielęgniarstwa w Elblągu (1968).

1968-1970 pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Malborku, 1970-1976 w Szpitalu Miejskim w Toruniu, 1976-1989 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ w Toruniu, przewodnicząca KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD; w Prezydium Sekcji Krajowej Służby Zdrowia, redaktorka toruńskiego niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny Służby Zdrowia”.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie, następnie w Gołdapi, Darłówku, 24 VII 1982 zwolniona. 1982-1989 kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych, organizatorka spotkań podziemnych struktur „S”, KPN, Ruchu WiP; 1983-1984 współpracowniczka podziemnej „S” RI (m.in. powielanie ulotek); organizatorka pomocy dla represjonowanych. 15 XII 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Bydgoszczy-Fordonie, następnie w Grudziądzu, w I 1983 zwolniona; 25 V 1983 prokuratura umorzyła sprawę. 25 IV 1984 ponownie aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Bydgoszczy, następnie w Grudziądzu, w VIII 1984 zwolniona na mocy amnestii; wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana. W 1985 współorganizatorka Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. 1987-1989 członek jawnej RKK Regionu Toruńskiego, 1988-1989 szefowa Wszechnicy Związkowej „S”.

W 1989 kierowniczka Biura Wyborczego KO „S” województwa toruńskiego. 1989-1992 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wiceprezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, 1990-1992 członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 1993-2004 w UP (w Radzie Krajowej, Krajowym Komitecie Wykonawczym). 1993-1997 poseł RP z listy UP, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, członek Komisji Zdrowia. 1997-2004 w Stowarzyszeniu Obrony Podatników w Toruniu. 2001-2005 senator RP z listy SLD-UP, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), wyróżniona Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych (1992), medalem Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia (1996), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2009).

Do 16 X 1989 rozpracowywana przez Inspektorat 2 WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Aktywistka.

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry