Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sieńczak Władysław

Władysław Sieńczak, ur. 28 V 1946 w Płaczkowie k. Rawicza. Absolwent Technikum Budowlanego w Szczecinie (1985).

1968-1978 pracownik Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego nr 1, od 1979 inspektor budowlany, kierownik działu technicznego w Państwowym Przedsiębiorstwie Gastronomicznym w Szczecinie (później Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem). 17 XII 1970 uczestnik demonstracji i podpalenia KW PZPR podczas wydarzeń Grudnia ’70. Od 1976 kolporter wydawnictw KOR, następnei KSS KOR, uczestnik spotkań, organizator zbiórek pieniężnych.

25-30 VIII 1980 uczestnik protestu solidarnościowego w PSS Społem w Szczecinie, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Społem, następnie KZ, członek Międzyzakładowej Komisji WSS Społem, jesienią 1980 sygnatariusz porozumienia płacowego z Centralnym Zarządem PSS Społem w Warszawie; w VI/VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie.

15 XII 1981 organizator protestu w szczecińskim Społem; do 1988 członek TKZ w Społem (wraz z Romanem Lewandowskim, Barbarą Pietruszewską, Wiktorem Holzmanem), współorganizator akcji ulotkowych, druku podziemnych wydawnictw, zbiórek pieniężnych na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych, kolporter („Jedność”, „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN”, „BiS”, „Obraz”, „Grot’, znaczki poczt podziemnych, kalendarze), współorganizator niezależnych demonstracji 1 i 3 V, 11 XI, rocznic Grudnia ’70, 13 XII 1981; 1982-1984 wielokrotnie przesłuchiwany; w 1982 w wyniku prowokacji SB postawiony przed Sądem Rejonowym w Szczecinie z zarzutem spekulanctwa, skazany na wysoką grzywnę i naganę z wpisem do akt pracowniczych.

Od 1989 przewodniczący KZ „S” w Społem, do 2004 delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Zachodnie.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry