Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Siepsiak Romuald Andrzej

Romuald Andrzej Siepsiak, ur. 30 III 1937 w Radzicu Starym k. Lublina. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek budownictwo (1979).

1956-1984 zatrudniony w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. 1957-1959 zasadnicza służba wojskowa w Marynarce Wojennej.

Od IX 1980 w „S”; założyciel i przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w BPBK; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

XII 1981 – 1984 przewodniczący TKZ BPBK, w III 1982 współzałożyciel podziemnego pisma wrocławskich biur projektowych „Aspekt”, do 1986 jego redaktor techniczny. 15 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 30 VI 1982 zwolniony. Kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Biuletynu Dolnośląskiego”), współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Klemensa Dworzaka. 13 III 1984 rewizja mieszkania (skonfiskowano 1000 ulotek wzywających do bojkotu wyborów do rad narodowych, powielacz i materiały poligraficzne), aresztowany, 24 VI 1984 zwolniony; w VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 13 VI 1984 zwolniony z pracy. 1984-1989 inspektor w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów we Wrocławiu, przewodniczący TKZ tamże. Kilkanaście razy zatrzymywany.

W 1989 członek Wrocławskiego KO „S”, uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (organizacja spotkań, szkolenie osób obsługujących wybory 4 VI w woj. wrocławskim). 1989-1990 pracownik Kancelarii Senatu, organizator, dyr. Biura Parlamentarnego dla Posłów i Senatorów z listy KO „S”. 1990-1991 pracownik URM, delegat pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w woj. wrocławskim. W 1992 pełnomocnik wojewody ds. samorządu terytorialnego i ds. utworzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 1992-1996 organizator i dyr. Biura Operacyjnego w URM, po połączeniu go z Biurem Informatyki wicedyr. departamentu; po kolejnej reorganizacji wicedyr. Biura Analiz i Prognoz. 1997-1999 wicedyr. Biura Dyrektora Generalnego MSWiA, 1999-2002 dyr. Wydz. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Od 2002 na emeryturze.

Laureat Nagrody Wrocławia (2009).

25 I 1983 – 4 XII 1985 rozpracowywany przez p. V-1 DUSW Wrocław-Stare Miasto w ramach KE krypt. Szpak.

Maciej Olejniczak, Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry