Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sieradzki Andrzej

Andrzej Sieradzki (właśc. Jan Andrzej), ur. 16 V 1936 w Warszawie. Ukończył LO w Warszawie (1953); 1953–1953 student Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej; 1958–1965 student Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Absolwent Politechniki Warszawskiej (dyplom 1986). 1982–1983 studia podyplomowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, Politechnika Warszawska. 1957–1964 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Anny w Warszawie; 1967–1970 członek PZPR.

1954–1957 kreślarz, Instytut Tworzyw Sztucznych w Warszawie; 1966–1969 asystent projektanta, Pracownia Urbanistyczna Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawierciu; 1969–1970 asystent projektanta, Biuro Projektów Służby Zdrowia w Katowicach; 1970–1972 asystent projektanta, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Stolica w Warszawie; 1970–1986 asystent projektanta, Miejskie Biuro Projektów Warcent w Warszawie.

VIII 1980 założyciel, od IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ w MBP Warcent; od X 1980 członek i przewodniczący KZ NSZZ „S”; organizator i założyciel Międzyzakładowej Komisji Związkowej Warszawa-Śródmieście (skupiała komisje zakładowe m.in. z Filharmonii, UW, ASP, Wydawnictwa „Arkady”, Pogotowia Ratunkowego na ul. Hożej, MBP Warcent); delegat na WZD Regionu Mazowsze; od XI 1981 współzałożyciel i sekretarz sekcji branżowej Biur Projektów Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Jednostek Projektowania (OKPJP).

13 XII 1981–VI 1982 przewodniczący tajnego Tymczasowego Komitetu Zakładowego NSZZ „S” w MBP Warcent; od 13 XII 1981 przewodniczący tajnej sekcji BP OKJPP, organizator i szef ogólnopolskiego Biura Kontaktów Międzyregionalnych (opartego na sekcji Biur Projektowania); XII 1981–VI 1982 organizator i szef Tajnej Komisji Międzyzakładowej Warszawa-Śródmieście; reprezentował TKM Warszawa-Śródmieście (nazywaną „pionem śródmiejskim”) w MRKS; I–VII współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma „Przetrwanie” (ukazały się 24 nr.); 1 V 1982 współorganizator niezależnego pochodu w Warszawie; 31 V 1982 współorganizator i uczestnik akcji wmurowania na pl. Zwycięstwa w Warszawie tablicy poświęconej zamordowanym górnikom KWK Wujek.

9 VII 1982 zatrzymany, osadzony w areszcie KS MO, 12 VII– 23 VII 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce.

XII 1982 r. oraz kilkakrotnie w 1983 r. zatrzymywany na 48 godz.; XII 1982 SB wniosła do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie o aresztowanie pod zarzutem kierowania tajnym związkiem.

II 1983 współzałożyciel niezależnego pisma MRKS „Robotnik” (przekazał redakcji powielacz); pomagał w organizowaniu materiałów poligraficznych; od 1984 r. przekazywał „Robotnika” do Szczecina. Od 1984 r. członek Grupy Politycznej „Robotnik”; uczestniczył w przygotowaniach do reaktywowania PPS; od XI 1987 r. członek PPS; po rozłamie II 1988 należał do PPS-RD.

1986–2004 zatrudniony w Warszawskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego Śródmieście, do 1989 zastępca kierownika i kierownik budowy, 1989–1991 kierownik modernizacji i remontu budynku ambasady PRL/RP w Hanoi, 1991–1993 specjalista w dziale przygotowania produkcji, 1994–1994 pełnomocnik ds. eksportu, 1995–1997 naczelny inżynier, 1997–2004 zarządca komisaryczny. Od 2004 na emeryturze.

Do 2002 członek PPS, 1994–1998 przewodniczący Okręgu Warszawskiego PPS, 1996–1998 członek i sekretarz Rady Naczelnej.

21 IX 1982–13 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. XIII/VI Dep. II MSW w ramach SOR krypt. „Kankan”; 25 XI 1985–23 IX 1988 przez Wydział III-2 SUSW (zabezpieczenie).

Piotr Byszewski|Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry