Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikorski Wojciech

Wojciech Sikorski, ur. 11 V 1951 w Biskupcu k. Olsztyna. Wykształcenie niepełne średnie.

Rolnik. Właściciel gospodarstwa w Babinie, gm. Choroszcz (woj. podlaskie).

Od 3 V 1981 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „S” Region Białystok, od 18 X 1981 wiceprzewodniczący „S” RI Region Białystok.

1981 – III 1983 aktywny działacz i organizator struktur „S” w środowisku wiejskim, redaktor, drukarz, kolporter niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Białystok”, następnie „Gońca Wojennego”, autor artykułów (ps. Bos).

Od 13 XII 1981 do końca roku w ukryciu; 13 VIII 1982 zatrzymany przez MO podczas spaceru w porze emisji Dziennika TV; 31 VIII 1982 uczestnik rozbitej przez ZOMO manifestacji w Białymstoku.

Od 1 XI 1985 na emigracji w USA.

Jerzy Autuchiewicz

Choroszcz, Region Białystok

Opcje strony

do góry