Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sioma-Oświecimska Ewa

Ewa Sioma-Oświecimska, ur. 5 VII 1951 w Gdyni. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1977).

1977-1986 nie pracowała zawodowo. Pod koniec l. 70. prowadziła (wrazem z mężem Bogumiłem) skrzynkę kolportażową (we współpracy z Andrzejem Stefaniakiem), na którą udostępniła swój dom.

Od 1981 współpracowniczka wydawnictwa Alternatywy Alternatywy „Alternatywy”, rocznik polityczny wydawany przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej w Krakowie w l. 1986–1989. (we współpracy z Maciejem Kapczyńskim, Piotrem Kapczyńskim, Zbigniewem Nowkiem, Markiem Wachnikiem), udostępniała piwnicę domu na drukarnię wydawnictwa (po 13 XII 1981 strych), gdzie m.in. wydrukowano ''Główne nurty marksizmu'' Leszka Kołakowskiego, ulotki wzywające do oporu społecznego (rozrzucone 24 XII 1981 przed pasterką), podziemne pismo informacyjne „S”, dwutygodnik „Gdańsk” (przepisywała makiety pisma); składaczka wydrukowanych arkuszy podziemnych wydawnictw; zaangażowana w prowadzenie nasłuchu RWE.

Od IV 1982 ukrywała (także w swoim domu) poszukiwanych przez MO P. Kapczyńskiego i Z. Nowka. 1982-1989 uczestniczka spotkań poetyckich organizowanych przez formalnie zawieszony KIK, na których prezentowała swoje wiersze; w 1985 laureatka I nagrody w ogólnopolskim konkursie poetyckim „Znaku”; 1986-2002 tłumaczka literatury z jęz. angielskiego.

Od 2002 zajmuje się grafiką, artystyczną tkaniną i snycerką; koordynatorka na okręg pomorski organizacji Servas Poland – Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej przy ONZ. Od 2003 członek Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008)

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry