Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sinkiewicz Krzysztof Henryk

Krzysztof Henryk Sinkiewicz, ur. 29 VII 1960 w Tychach. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Ziemowit w Lędzinach (1978).

1978-1980 uczeń Technikum Górniczego. IX 1980 – 1981 zatrudniony w KWK Ziemowit w Lędzinach.

Od IX 1980 w „S”.

17-24 XII 1981 współorganizator strajku w KWK Ziemowit, członek KS, reprezentant strajkujących górników w rozmowach i negocjacjach z dyrekcją kopalni, organizator dostaw żywności i lekarstw, łącznik ze strajkującymi w KWK Piast; 27 XII 1981 zatrzymany w domu w Lędzinach, przewieziony do KM MO w Tychach, następnie do KW MO w Katowicach, 27 XII 1981 zwolniony z pracy, 30 XII 1981 aresztowany, 1 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 4,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, w III 1982 osadzony w ZK w Raciborzu (uczestnik 1,5-tygodniowej głodówki o poprawę warunków), Strzelcach Opolskich (uczestnik tygodniowej głodówki o status więźnia politycznego i poprawę warunków), następnie w Kłodzku i Strzelinie, 15 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Wielokrotnie wzywany na rozmowy do KM MO w Tychach, namawiany do wyjazdu z Polski. 1983-1984 kolporter ulotek na terenie Tychów, uczestnik spotkań z działaczami „S” w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Tychach oraz Mszy za Ojczyznę w Lędzinach i Tychach, współorganizator pomocy rodzinom represjonowanych górników.

Od 25 III 1984 na emigracji w USA, 1984-2001 zatrudniony w firmie budowlanej, od 2001 właściciel firmy budowlanej w Nowym Jorku. Od 2004 członek klubu polonijnego Polonia Green Point.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Lędziny

Opcje strony

do góry