Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sinior Zbigniew Włodzimierz

Zbigniew Włodzimierz Sinior, ur. 18 VIII 1955 w Ursynowie k. Pionek. Ukończył Technikum Chemiczne w Pionkach (1975), Szkołę Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu (1980).

1977–1980 w ZSMP, przew. koła w SChSK.

1975–1977 brygadzista w Radomskiej Wytwórni Telefonów w Radomiu (obecnie Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna Sp. z o.o.). 1976 uczestnik demonstracji podczas protestu robotniczego w Radomiu. Od 1980 na rencie wojskowej.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych; od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, od 1984 współpracownik, członek redakcji pisma podziemnego „Barykada”, 1984–1989 udostępniał swoje mieszkanie w Ursynowie na działalność wydawniczą (druk „Barykady”), od 1986 współpracownik „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, od 1987 „Tu i Teraz” i „KOS”.

1989 współzałożyciel Gminnego KO w Głowaczowie, uczestnik przygotowań do wyborów parlamentarnych 4 VI 1989 (organizator spotkań z kandydatami opozycji, uczestnik akcji plakatowych, ulotkowych). Od 2000 działacz Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci w Ursynowie.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Konrad Słowiński

Region Ziemia Radomska, Radom, Pionki

Opcje strony

do góry