Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sitarz Witold

Witold Sitarz, ur. 12 VIII 1945 w Budach k. Krotoszyna. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Mechaniczny (1968) oraz Wydz. Elektryczny (1973); studiów podyplomowych na Wydz. Automatyki Politechniki Warszawskiej (1982), Politechniki Wrocławskiej (1985).

1968-1993 zatrudniony w Zakładach Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP w Ostrowie Wlkp., m.in. jako starszy projektant i kierownik działu.

X 1980 – 1993 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Mera-ZAP, następnie KZ, przewodniczący Komisji Informacji, redaktor i współprowadzący audycje „S” w zakładowym radiowęźle (z Jerzym Koralewskim), w VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa, współprzewodniczący obrad, członek ZR; od XI 1981 członek KOWzP.

W 1982 odwołany ze stanowiska kierowniczego w Mera-ZAP. 1982-1986 współpracownik podziemnej Tymczasowej KZ w Mera-ZAP (m.in. kontakt z Lechem Górskim i Aleksandrem Urbanem), nieregularnie kurier prasy podziemnej (odbiór m.in. od Stanisława Słodkiewicza w Kaliszu) na teren zakładu. 2-krotnie przesłuchiwany: w KM MO w Ostrowie Wlkp. i KW MO w Kaliszu. 1983-1987 przewodniczący Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Pracowniczej w Mera-ZAP.

W 1990 delegat na II WZD „S” Regionu Wielkopolska Płd., współprzewodniczący obrad. W 1992 ukończył podyplomowe studia menadżerskie (tzw. MBA), w 1998 licencjat w zakresie finansów przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 1990-1993 prezes Zarządu, dyr. Mera-ZAP; 1993-1994 inspektor w Wydz. Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, 1994-2007 dyr., następnie wicedyr. Spółki Wodno-Ściekowej Prosna. Od 2004 w PO, przewodniczący Koła w Kaliszu. 2006-2007 radny Miasta Kalisza z listy PO; od 2007 poseł RP z listy PO. Pilot i instruktor szybowcowy, 1990-2007 prezes, następnie wiceprezes Aeroklubu Ostrowskiego, 2005-2007 prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Płd.; współzałożyciel Krajowego Forum Spółek Wodnych w Kaliszu. Wyróżniony Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

1983-1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach SOS krypt. Ekstrema.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry