Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sitek Alojzy

Alojzy Sitek, ks., ur. 29 I 1929 w Jastrzębiu-Zdroju-Cisówce. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie (1954), w 1954 święcenia kapłańskie; w 1986 doktorat z teologii.

1954-1960 wikariusz w parafii NMP w Kluczborku, 1960-1970 notariusz kurii Diecezji Opolskiej, 1970-1996 kanclerz kurii tej diecezji, 1977-2004 kierownik archiwum Diecezji Opolskiej, pracownik Radia Plus.

Od IX 1980 bliski współpracownik opolskich struktur „S”; uczestnik spotkań, uroczystości organizowanych przez opozycję w całej diecezji (z Bytomiem, Zabrzem, Gliwicami).

13 XII 1981 – 1989 organizator i koordynator prac opolskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom: ustalał los internowanych, przekazywał pomoc materialną, finansową (wypłaty na poczet zasądzonych grzywien, zapomogi), prawną (kierowanie do zaufanych adwokatów, opłacanie ich honorariów); wspierał duchowo zatrzymanych i ich rodziny, obserwator (z ks. Pawłem Kałużą i bp. Antonim Adamiukiem) w procesach sądowych. Z bp. A. Adamiukiem odwiedzał internowanych, np. w Grodkowie interweniował ws. zwolnienia chorych. Współorganizator Mszy za Ojczyznę, głosiciel kazań patriotycznych. W 1983 inicjator spotkania b. więźniów politycznych z Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymki na Górę św. Anny. Wielokrotnie przesłuchiwany, z ramienia kurii instruował diakonów, jak zachowywać się w kontaktach z SB.

Autor prac historycznych: ''Problem przejmowania kościołów ewangelickich przez katolików na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej'' (1985), ''Organizacja i kierunki działalności Kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1956'' (1986) i licznych wspomnień.

Wyróżniony m.in. tytułem Honorowego Obywatela Miasta Opole (2005).

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry