Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skalski Władysław

Władysław Skalski, ur. 25 III 1941 w Nowym Targu, zm. 20 VIII 2011 w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechaniczny (1963).

1964-1993 pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale w Nowym Targu, kolejno: konstruktor, kierownik w Zakładzie Produkcji Części Zamiennych i Maszyn, następnie kierownik Wydz. Rozwoju, główny specjalista ds. rozwoju, w 1979 w wyniku odmowy wstąpienia do PZPR przeniesiony na gorsze stanowisko kierownika oddziału pomocniczego na Wydz. Głównego Mechanika. Współautor kilku patentów i wzorów użytkowych.

Od jesieni 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w NZPS Podhale, od 20 II 1981 przewodniczący KZ. 22 XI 1980 – VII 1981 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej MKZ Kraków/MKZ Małopolska. W 1981 redaktor przejętej przez „S” gazety zakładowej „Podhale”; współredaktor pisma „Komunikat Sekcji Informacji KZ NSZZ «S» w NZPS «Podhale»”. W 1981 etatowy pracownik KZ „S” w NZPS Podhale; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, od 5 II 1982 w szpitalu AŚ w Krakowie, 17 III 1982 zwolniony. 1982-1989 kierował podziemną „S” w NZPS Podhale, współpracował z podziemnymi organizacjami „S” z Podhala oraz z działaczami „S” RI. Koordynator kolportażu wydawnictw podziemnych; organizator akcji ulotkowych, bojkotu wyborów do Sejmu PRL i samorządowych. Wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizji w domu. 1982-1985 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom i Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym; organizator wypoczynku na Podhalu dla represjonowanych i ich rodzin.

W II 1989 organizator „S” w NZPS Podhale; organizator KO „S” w Nowym Targu; uczestnik kampanii wyborczej KO „S”; członek Małopolskiego KO „S”. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”. W 1990 współzałożyciel PChD. 1993-2006 pracownik kilku przedsiębiorstw; prowadził własną działalność gospodarczą (Galeria antyczna), okresowo bezrobotny. W 2005 współinicjator powstania w Małopolsce grupy Ujawnić Prawdę. Od końca l. 90. prowadził prace badawcze dot. historii Podhala i okolic po 1945; archiwizował zachowane dokumenty.

Autor, m.in. ''Solidarność Podhala'' (2001), ''Ojcowizna'' (2004), ''„Solidarność” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu 1980-1981'' (2005) oraz ''Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Jan Paweł II w Nowym Targu – 8 czerwca 1979 r. – w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL'' (2008).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

2 IV 1982 – 8 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu/p. V RUSW w Nowym Targu w ramach KE krypt. Rudy; 12 I 1985 – 21 IV 1989 przez p. V RUSW w Nowym Targu w ramach SOS krypt. Podhale.

 

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Targ

Opcje strony

do góry