Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skiba Tadeusz Ignacy

Tadeusz Ignacy Skiba, ur. 16 V 1934 w Świdniku Dużym (woj. lubelskie), zm. 13 VI 2006 w Warszawie. 1952-1954 student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek biologia, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek biologia (1957), doktorat (1982).

W 1952 referent w Wydz. Zatrudnienia MRN w Lublinie; 1957-1962 asystent w Centralnym Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie; od 1962 inżynier laboratoryjny, następnie kierownik laboratorium izotopowego, kierownik pracowni i adiunkt (od 1983) w IUNG w Puławach. 1973-1974 na stażu naukowym we Włoszech.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ.

13 XII 1981 – 1982 zaangażowany w działalność podziemnej organizacji pn. Komitet Obrony Narodowej „S” w Puławach. Od wiosny 1982 przewodniczący podziemnej struktury kontynuującej działalność Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska (ze Zbigniewem Zubowskim i Zofią Górecką). Równolegle współtwórca (z Zenonem Benickim i Grzegorzem Wołczykiem) grupy organizującej kolportaż wydawnictw podziemnych w Puławach. 29 XII 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie. 24/25 I 1984 z powodu zawału serca przewieziony do Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Lublinie, 26 VII 1984 Sąd Rejonowy w Puławach postępowanie karne umorzył na mocy amnestii. 1986-1989 współinicjator i współorganizator Radia „S” Ziemi Puławskiej (z Z. Benickim, Wacławem Hennelem i G. Wołczykiem). Organizator (z Z. Benickim) w Puławach spotkań ze znanymi działaczami środowisk niezależnych.

XII 1989 – XII 1992 delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego (od III 1990 Środkowowschodniego) „S”. XII 1989 – II 1992 członek ZR. 1990-1994 wiceprzewodniczący i radny Miasta Puławy z listy „S”. Od 1996 na emeryturze.

Laureat nagrody naukowej PAN i nagrody Państwowej Agencji Atomistyki (1988). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry