Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Składanowski Aleksander

Aleksander Składanowski, ur. 2 I 1949 w Sierpcu k. Płocka. Ukończył Technikum Samochodowe dla Pracujących w Gdańsku (1977).

IX 1967 – IV 1969 kierowca w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych Zakład Gospodarczy w Sierpcu, 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971 – XII 1981 kierowca i mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud w Gdańsku Oddział nr 3 w Gdyni-Redłowie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie pracy; od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący Koła Kierowców „S” w Transbudzie, następnie wiceprzewodniczący KZ; organizator Rady Pracowniczej w zakładzie.

14-18 XII 1981 współorganizator, m.in. z Longinem Stojkiem, Zofią Kwiatkowską i Czesławem Bigusem, strajku w Oddziale nr 3 Transbudu, wiceprzewodniczący KS, łącznik z załogami zakładów z Trójmiasta. 18 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 31 XII 1981 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia, osadzony w ZK w Koronowie, następnie Potulicach; 22 II 1982 wyrok zmniejszony do 3,5 lat więzienia w wyniku rewizji przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego, od 28 III 1983 przerwa w odbywaniu kary, zwolniony 12 IV 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy. Po wyjściu zatrudniony w PBiM Inżynieria Gdańsk, następnie w Budowlanej Spółdzielni Pracy Redom, w 1988 w UKON Usługi Konserwacyjne Sp. z o.o.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry