Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sklepowicz Adam

Adam Sklepowicz, ur. 5 X 1950 we Wschowie, zm. 28 V 2004. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1975), neurochirurg; od 1989 doktor nauk medycznych.

1975-1993 zatrudniony w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemia, pomagał internowanym z Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa umieszczonym w jego szpitalu przedłużyć pobyt poza Ośrodkiem lub uzyskać zwolnienie z internowania, organizował ich kontakty z rodziną oraz działaczami podziemia. W I 1982 umożliwił podczas swego dyżuru w szpitalu spotkanie założycielskie RKW Rzeszów. 1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych w środowisku medycznym.

W 1989 członek KO w Rzeszowie. 1989-1993 współorganizator, następnie pierwszy przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie. Od 1993 ordynator Oddziału Neurochirurgii, od 2002 z-ca dyr. w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Od 1979 przewodnik i ratownik górski, od 2002 prezes Zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

Wyróżniony Złotą Odznaką GOPR (1999).

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry