Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skoczylas Ryszard

Ryszard Skoczylas, ur. 31 V 1952 w Bielawie, zm. 4 IV 1993 w Koninie. Technik łączno­ści. 1971–1974 zaopatrzeniowiec w Hucie Aluminium Konin, od 1974 w Zespole Szkół Górniczych w Koninie.

1972–1978 członek ZMS.

Od 22 X 1980 w „S”, wiceprzew. Zakładowego Komitetu Za­łożycielskiego „S” przy KWB Konin, od III 1981 przew. Komisji Wydziałowej „S” Grupy Konin (Technikum Górnicze, przedszko­la, hotel), III–XII członek Prezydium KZ „S”; inicjator wyda­wania pisma „»Solidarność« Kopalni Konin” (dwutygodnik KZ „S”); 2 I – VI 1981 członek Prezydium MKZ „S” w Koninie (kier. Sekcji Propagandy i Informacji, rzecznik prasowy, współtwór­ca/redaktor „»Solidarności« Ziemi Konińskiej”), przedstawiciel MKZ w KKP (1 VI 1981 odwołany przez KZ z oddelegowania do MKZ). Od III 1981 członek Międzyzakładowego Komitetu Obrony Praw Człowieka i Praworządności (m.in. z Krzysztofem Buszko i Wojciechem Zaleskim), od 5 IV Konińskiego Klubu Katolików (m.in. z K. Buszko i Zbigniewem Okońskim). 16 IV 1981 inicjator i organizator spotkania w kinie Centrum grupy ok. 200 związ­kowców „S” Regionu Konińskiego z Anną Walentynowicz.

6–8 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin, wybrany na delegata na I KZD „S” w Gdańsku; X–XI 1981 członek MKS „S” Regionu Konińskiego, 13 XI 1981 podczas II WZD Regionu Konin powołany w skład grupy negocjującej sprawę przekazania budo­wanych budynków KW MO dla Wojewódzkiego Szpitala Zespo­lonego w Koninie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnie­nia w Mielęcinie, 29 IV 1981 zwolniony. 1982–1989 w kontakcie ze środowiskiem opozycyjnym związanym z parafią św. Wojciecha w Koninie i Biurem Pomocy Charytatywnej tamże; m.in. uczest­nik pielgrzymek, uroczystości patriotycznych i religijnych or­ganizowanych przez struktury niezależne w Koninie. Od 1988 członek, od 19 XI sekretarz Konińskiego Klubu Politycznego „Ład i Wolność”.

20 V 1981 – 7 V 1982 rozpracowywany przez SB w ramach SOS krypt. Delegat, 7 V 1982 przerejestrowany na kTW, 12 V 1982 za­rejestrowany jako TW Mały, 1 III 1990 jako OI Tomek.

 

Elżbieta Wojcieszyk

Konin, Region Konin

Opcje strony

do góry