Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skoczylas Ryszard

Ryszard Skoczylas, ur. 31 V 1952 w Bielawie k. Dzireżoniowa, zm. 4 IV 1993 w Koninie. Technik łączności.

Od 1 IX 1978 młodszy instruktor techniczny w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Koninie, następnie zaopatrzeniowiec w Hucie Aluminium Konin i Zespole Szkół Górniczych w Koninie. 1972-1978 w ZMS.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ przy Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Członek MKZ „S” w Koninie, od 2 I 1981 członek Prezydium MKZ, przewodniczący Sekcji Propagandy i Informacji oraz przedstawiciel MKZ w KKP; 1 VI 1981 odwołany przez KZ „S” przy KWB Konin z MKZ (w wyniku działań operacyjnych SB). Od III 1981 członek Międzyzakładowego Komitetu Obrony Praw Człowieka i Praworządności (m.in. z Krzysztofem Buszko i Wojciechem Zaleskim); członek Konińskiego Klubu Katolików (m.in. z K. Buszko i Zbigniewem Okońskim). 16 IV 1981 inicjator i organizator spotkania w kinie Centrum grupy ok. 200 związkowców „S” Ziemi Konińskiej z Anną Walentynowicz. W 1981 współtwórca pisma „«Solidarność» Ziemi Konińskiej”, wydawanego przez MKZ, inicjator wydawania pisma „«Solidarność» Kopalni Konin”, dwutygodnika KZ „S” przy KWB Konin. 6-8 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin i I KZD. Podczas II WZD (13 XI 1981) powołany w skład grupy negocjującej sprawę przekazania budynków KW MO Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka. Po uwolnieniu utrzymywał kontakty ze środowiskiem opozycyjnym związanym z parafią św. Wojciecha i Biurem Pomocy Charytatywnej w Koninie, m.in. uczestnik pielgrzymek i uroczystości patriotycznych organizowanych przez struktury niezależne w Koninie. Od 19 XI 1988 sekretarz Konińskiego Klubu Politycznego Ład i Wolność.

20 V 1981 – 7 V 1982 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Delegat, przerejestrowany na kTW, 12 V 1982 zarejestrowany jako TW Mały, 1 III 1990 przekwalifikowany na OI Tomek.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry