Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skokowski Paweł Józef

Paweł Józef Skokowski, ur. 18 II 1954 w Rymaniu k. Kołobrzegu. 1977-1982 student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kier. filozofia (absolutorium).

1984-1989 szef Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość w Lublinie, organizator struktury, sieci druku i kolportażu. 8 XII 1985 aresztowany w Majdanie k. Warszawy w czasie przewożenia samochodem z Lublina do Warszawy ok. 700 egz. pisma „ABC”. Osadzony w AŚ w Warszawie; 17 XII 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Otwocku na 1,5 roku więzienia. 7 VII 1986 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył warunkowo postępowanie karne. 1984-1987 prowadził własny zakład galanterii w ramach Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie, 1988-1989 związany ze Spółdzielnią Spedytorów Polsped w Warszawie.

Po 1990 wydawca książek w Lublinie, m.in. właściciel Wydawnictwa Paweł Skokowski.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry