Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skrodzki Ryszard Mieczysław

Ryszard Mieczysław Skrodzki, ur. 13 XII 1942 w Makowie Mazowieckim. Wykształcenie zawodowe, mistrz dyplomowany (1972).

1960-1961 szlifierz w Zakładach Mechanicznych Ursus, 1965-1967 w Zakładach Precyzyjnych im. Karola Świerczewskiego w Warszawie, 1967-1975 w Zakładach Elektronicznych im. Franka Zubrzyckiego Warel tamże, 1975-1976 w Państwowych Zakładach Teletransmisyjnych Telkom, 1976-1984 w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Warszawie. 1970-1975 członek Rady Robotniczej w Warelu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Prezydium KZ; w 1981 współorganizator wyborów do Rady Pracowniczej.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w ZWUT, członek KS; następnie uczestnik nieudanej próby powołania TKZ, I/II 1982 organizator na Wydz. Narzędziowni grupy, która wykonała pieczęcie „Wrona skona” i „Solidarność żyje” do stemplowania ścian; skierowany na przymusowy urlop, w X 1982 zwolniony z pracy, przywrócony po proteście robotników i podpisaniu „lojalki”; współorganizator, do początku 1983 działacz podziemnej grupy „S”, współorganizator akcji stemplowania, akcji ulotkowych w zakładzie, kolportażu niezależnych pism, zbierania składek. W I 1983 po rozmowie ostrzegawczej wycofał się z działalności.

1984-1986 szlifierz w Przemysłowym Centrum Optyki w budowie w Warszawie, 1986-2002 w różnych zakładach prywatnych w Warszawie. Od 2002 na emeryturze.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry