Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skrobotowicz Piotr

Piotr Skrobotowicz, ur. 31 III 1946 w Opolu, zm. 26 XII 2022 tamże. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (1974).

1965–1966 gł. specjalista w Zakładach Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych tamże.

III 1968 uczestnik strajków studenckich we Wrocławiu, współautor i kolporter studenckich rezolucji, m.in. „Do Was moich studentów”, „Studenci”, „Odezwa do ludzi pracy Wrocławia i Dolnego Śląska”. 1 V 1968 uczestnik kontrpochodu studentów PWr domagających się uwolnienia więzionych studentów. 15 V 1968 relegowany z uczelni i prewencyjnie wcielony do jednostki wojskowej w Zgorzelcu, 14 VII 1969 zwolniony z wojska. 28 VI 1968 odpowiadał z wolnej stopy przed Wydz. Śledczym KW MO we Wrocławiu. Oskarżony o nielegalne rozwieszenie rezolucji studenckiej III 1968 w Domu Studenckim T-2 we Wrocławiu. 19 VII 1968 umorzenie śledztwa przez Prokuraturę Wojewódzką tamże. X 1969 przywrócony na studia na PWr. XII 1974–1981 gł. specjalista w ZURiT/Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”; od IX przew. Komitetu Założycielskiego, od III 1981 przew. KZ. 1981 członek prezydium KKK „S” Pracowników Państwowego Handlu Wewnętrznego i Usług. V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, IX/X gość/obserwator obrad I KZD. IV–12 XI 1981 drukarz i redaktor niezależnego pisma „Tygodniówka WPHW Solidarność”, przedrukowywał również „Tygodnik Solidarność”.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, poszukiwany listem gończym, zwolniony z pracy. V 1982–31 III 1983 autor projektu i organizator podziemnej sieci produkcji ponad 100 nadajników radiowych i telewizyjnych (dla Radia „S”), współpracował z Ryszardem Wojtasikiem z RKS Dolny Śląsk. 31 III 1983 zgłosił się na komendę MO w Opolu, po rozmowie ostrzegawczej zwolniony, nast. wycofał się z działalności opozycyjnej. Od 1984 właściciel firmy Auto Power Electronic Opole.

1999 współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w PRL, od 2006 członek Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

15 XII 1975 zarejestrowany przez Wydz. II SB KW MO w Opolu w sprawie obiektowej o krypt. Turysta. Sprawie tej nadano nowy nr arch. 26732 o krypt. Tchórz; 12 II 1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Opolu w ramach KE krypt. Szary; od 28 IV 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Judym, w czerwcu 1983 w ramach KE krypt. Potop; występował w SOR krypt. Gracz.

 

Antoni Maziarz|Ksawery Jasiak

Opole, Region Śląsk Opolski, Wrocław

Opcje strony

do góry