Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skrzypczyński Wiesław

Wiesław Skrzypczyński, ur. 30 IV 1954 w Toruniu. Ukończył Policealne Studium Zawodowe, specjalizacja pracownik socjalny (1979).

1973-1991 pracownik Toruńskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego Polchem.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ w Polchemie; działacz toruńskiego KOWzP. 1981-1984 w KPN.

12 V 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku k. Wejherowa, 17 XI 1982 zwolniony. 1982-1987 kolporter prasy podziemnej, ulotek i in. wydawnictw okolicznościowych, organizator akcji protestacyjnych w toruńskich zakładach pracy. Od 1983 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele oo. jezuitów, od 1984 Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele NMP w Toruniu. W 1984 współzałożyciel Społecznego Stowarzyszenia Praw Człowieka. Od 1987 organizator Pielgrzymek Ludzi Pracy.

1992-1996 pracownik wydawnictwa Editions Spotkania, 1997-1998 spółki Geograf, 1998-1999 starszy inspektor w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, 1999-2001 pracownik spółki Nomet, od 2001 asystent w biurze poselskim Antoniego Mężydły.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry