Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skrzypek Sławomir

Sławomir Skrzypek, ur. 10 V 1963 w Katowicach, zginął 10 IV 2010 w katastrofie lotniczej k. Smoleńska (Rosja). Absolwent Politechniki Śląskiej (1989), University of Wisconsin w La Crosse (1997), ukończył Business Management na Uniwersytecie Georgetown, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

1979-1980 kolporter niezależnego pisma „Opinia”, także przepisywanych na maszynie materiałów opracowywanych m.in. na podstawie informacji z Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki.

Od XI 1980 współpracownik środowiska niepodległościowego skupionego w MKZ Katowice; w 1981 w KOWzP; IX-XI 1981 współzałożyciel, następnie członek Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od XI 1981 włączonego do Federacji Młodzieży Szkolnej; delegat na Zjazd FMS w Warszawie. 12-13 XII 1981 współorganizator zjazdu FMS w ZR „S” w Katowicach, kolporter podziemnych wydawnictw w Katowicach, m.in. pisma „Uczeń Polski”; uczestnik akcji malowania haseł na murach, demonstracji (m.in. po prowokacji na Rynku w Katowicach). Od 1980 współpracownik KPN, w I 1982 współorganizator Grupy Młodzieżowej KPN, następnie przekształconej w Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarność, wydawca biuletynu MROS.

19 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 12 X 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 2 XI 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat i karę grzywny, zwolniony. Uczestnik akcji pomocowej dla internowanych, więzionych i ich rodzin. Od 1982 związany ze środowiskiem organizującym Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, uczestnik corocznych Marszy, zamkniętych pokazów filmów o tematyce niepodległościowej, kolporter prasy i wydawnictw związanych z ruchem niepodległościowym. 1983-1988 działacz KPN. Wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godz. W III 1985 po aresztowaniu Adama Słomki mianowany przez Zygmunta Łenyka Szefem Obszaru V KPN. 1987-1988 uczestnik reaktywowania NZS PŚ, następnie do 1989 przewodniczący; od XI 1987 współwydawca biuletynu NZS Politechniki Sląskiej; 8 III 1988 współorganizator i uczestnik demonstracji w 20. rocznicę Marca ’68 w Gliwicach; 1988-1989 członek KKK NZS, w 1989 uczestnik zjazdów NZS we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku.

W 1990 współtwórca Porozumienia Niezależnych Organizacji Młodzieżowych, następnie prezes Polskiej Rady Młodzieżowej. Organizator transportów z lekami i żywnością dla protestujących w Wilnie. 1990-1998 członek PC. 1990-1991 zatrudniony w ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S”; 1991-1992 pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 1993-1997 zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli (1995-1997 stypendium w USA); 1997-2000 z-ca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 2001-2002 członek Zarządu PKP SA; 2002-2005 z-ca Prezydenta m.st Warszawy. 2005-2006 wiceprezes Zarządu PKO BP, w 2007 prezes. 1997-2007 członek rad nadzorczych m.in. w Banku Ochrony Środowiska, Telekomunikacji Kolejowej SA, IX NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska; przewodniczący rad nadzorczych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Pocztowym, 2006-2007 w TVP SA. 2007-2010 prezes NBP.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą (2010).

1982-1985 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Kokos; 1986-1989 przez p. III-1 RUSW w Gliwicach w ramach SOS krypt. Muzyk; 1989-1990 w ramach SOR krypt. Wojownicy.

 

Przemysław Miśkiewicz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry