Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skrzywanek Paweł

Paweł Skrzywanek, ur. 25 XI 1965 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1989).

W 1981 działacz Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej we Wrocławiu.

1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Komunikat”, „Solidarność Dolnośląska”. 1986–1989 działacz podziemnego NZS na UWr. 1986–1989 autor (najczęściej pod ps. Marcin Rychter), gł. w podziemnym piśmie NZS UWr. „Komunikat”; w 1986 uczestnik nagrywania i emisji audycji podziemnego Radia NZS we Wrocławiu. W 1986 studencki animator Duszpasterstwa Akademickiego Dorotki przy parafii św. św. Doroty, Stanisława i Wacława tamże. 1986–1989 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. W 1986 współtworzył niezależny samorząd studencki Dwunastka, 1986–1987 uczestnik wszystkich jej akcji happeningowych. 1987–1989 współpracownik podziemnego pisma „Wrocławski Student”, 1987–1989 Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Od 21 IV 1988 uczestnik działań zmierzających do ponownej legalizacji NZS; współorganizator wieców studentów UWr. (m.in. 1 i 12 V 1988, 11 X 1988 i 19 I 1989). 6/7 V 1988 współorganizator solidarnościowego strajku studenckiego na UWr. ze spacyfikowaną HiL w Krakowie-Nowej Hucie. W V 1988 inicjator powołania Ruchu Młodych Katolików U Siebie we Wrocławiu, w I 1989 redaktor podziemnego pisma „U Siebie”. W III 1988 współinicjator reaktywowania Kooperatywy Akademickiej Bratnia Pomoc we Wrocławiu. 8 III 1988 współorganizator na UWr. obchodów 20. rocznicy Marca 1968. 16 V 1988 współzałożyciel i członek z ramienia UWr Porozumienia Uczelni Wrocławskich. W roku akademickim 1988/1989 przew. Zespołu ds. Samorządu Studenckiego na UWr., członek Senatu UWr. 31 V 1989 współorganizator strajku studenckiego na UWr. po odmowie rejestracji NZS. 16 VI 1989 uczestnik pogrzebu Imrego Nagy’a w Budapeszcie, nawiązał wówczas współpracę z Viktorem Orbanem i ruchem Fidesz. 3–5 XI 1989 współorganizator Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu.

1990–1994 radny Rady Miasta Wrocławia z listy Wrocławskiego KO „S” (do VII 1991 wiceprzew.). 1990–1992 w PC, 1992–1997 w Partii Konserwatywnej, 1997–2002 w SKL. 1991–1994 dyr. Wydz. Kultury Urzędu Miasta Wrocławia, 1994–1995 wicedyr. TVP Wrocław, 1995–1997 prezes zarządu Parkingi Miejskie SA tamże, 1997–2001 doradca prezesa Warta Ubezpieczenia SA w Warszawie, 2001–2002 doradca inwestycyjny w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie, 2001–2003 dyr. Hotelu Tumskiego we Wrocławiu, 2003–2012 prezes zarządu Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o., od 2013 prezes zarządu Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA w Szczawnie-Zdroju. Od 1993 członek zarządu, prezes Fundacji Lubiąż z siedzibą we Wrocławiu, nast. członek Rady Fundacji Lubiąż; 2004–2008 członek Rady Ochrony Zabytków i Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2005).

25 XI 1987 – 5 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Elipsa.

Artur Adamski|Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry