Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Słoma Sławomir

Sławomir Słoma o., ur. 7 I 1946 w Mirocinie k. Przeworska. Dominikanin, w 1973 święcenia kapłańskie w Krakowie.

1966-1968 zasadnicza służba wojskowa. 1973-1979 katecheta w Tarnobrzegu, 1979-1985 prowadził Dominikański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w kościele św. Mikołaja w Gdańsku.

W VIII 1980 przerwał wyjazd ze studentami i wrócił do Gdańska, by być obecny podczas strajku pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 1980-1981 inicjator powstania niezależnego biuletynu duszpasterskiego „Dołek”. Od 1980 skupiali się wokół niego artyści plastycy (w 1982 założą Galerię św. Jacka, miejsce wystaw malarstwa i grafiki). W XI 1981 podczas strajków studenckich udzielał posługi duszpasterskiej na Akademii Medycznej i Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Po 13 XII 1981 odprawiał Msze za Ojczyznę. 1982-1985 duszpasterz środowiska gdańskich artystów i dziennikarzy przy kościele św. Mikołaja, udostępniał pomieszczenia klasztorne na spotkania i seminaria nt. wiary, etyki, filozofii i sztuki, inicjator Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. Wybrzeża; udostępnił również pomieszczenia Andrzejowi Drzycimskiemu i Adamowi Kinaszewskiemu do napisania książki ''Dziennik Internowanego'' (wyd. podziemne, 1985) i opracowania biografii Lecha Wałęsy ''Droga nadziei'' (Paryż 1987); wspierał powołanie przez literatów Akademickiego Kręgu Literackiego Górka i wydawanie przez dziennikarzy w kościelnej gablocie niezależnego „Skarbczyka Dominikańskiego”. W VIII 1985 na skutek działań SB przeniesiony do Wrocławia, następnie do Jarosławia.

Od 1986 w Tarnobrzegu. Od 2002 kapelan w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry