Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Słomiński Andrzej

Andrzej Słomiński, ur. 19 VI 1954 w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1979), doktorat (1983), prof. (2002).

1979-1980 zatrudniony w ZOZ nr 1 w Tczewie, 1983-1984 asystent w Zakładzie Biologii i Genetyki AMG. 1976-1977 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, 1976-1978 członek Nurtu Niepodległościowego, 1977-1978 uczestnik ROPCiO, sygnatariusz oficjalnych oświadczeń ROPCiO, od 1978 członek RMP, sygnatariusz deklaracji ideowej RMP, współautor i sygnatariusz oświadczeń RMP, 1977-1979 współzałożyciel, działacz SKS Trójmiasta, współautor i sygnatariusz oficjalnych oświadczeń SKS, 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, kolporter czasopism niezależnych: m.in. „Robotnika”, „Robotnika Wybrzeża”, czasopism KOR, „Opinii”, czasopism SKS, „Głosu”, „Krytyki”, czasopism wydawanych przez NOWą, autor i kolporter „Bratniaka”, współorganizator manifestacji rocznicowych 3 V, 11 XI, Grudnia ’70, drukarz i kolporter ulotek, m.in. w obronie Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego (aresztowanych 3 V 1980).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i Stoczni Gdańskiej im. Lenina, drukarz (m.in. wraz z bratem Wiesławem Słomińskim) Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia, kolporter materiałów strajkowych w Trójmieście, zatrzymany na 48 godz., zwolniony dzięki interwencji Andrzeja Gwiazdy podczas negocjacji Prezydium MKS z Komisją Rządową. W 1980 zwolniony z pracy, objęty zakazem zatrudnienia, zniesionym we IX 1980 (w wyniku strajku Pracowników Służby Zdrowia w Gdańsku). W XI 1980 uczestnik strajku studentów AMG.

Po 13 XII 1981 poszukiwany listem gończym, do VI 1982 w ukryciu. Jesienią 1984 nakłaniany przez SB do wyjazdu.

Od I 1985 na emigracji w USA. 1985-1989 zatrudniony na Wydz. Dermatologii Yale University w New Haven, 1989-1990 w Toolan Institute for Cancer Research w Bennington, 1989-1997 w Albany Medical College, w 1993 nostryfikował dyplom lekarza i uzyskał prawo do praktyki w USA, w 1997 uzyskał board certificates w patologii anatomicznej i dermatopatologii, 1997-2000 associate professor w Loyola University Medical Center w Maywood, od 2000 prof. na University of Tennessee w Memphis. Członek wielu organizacji naukowych, m.in. Steering Committee of the Society for Melanoma Research, od 2007 sekretarz i skarbnik PanAmerican Society for Pigment Cell Research. Recenzent dla National Institute of Health, National Science Foundation, członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: „Experimental Dermatology”, „Journal of Pineal Research and Open Endocrinology”.

Laureat nagrody im. Williama J. Cunliffe’a (2004) i nagrody im. Aarona B. Lernera (2008). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1 VIII 1977 – 21 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Znachor/Kobra, nr rejestracyjny 23533; 21 IX 1976 – 2 XI 1984 w ramach SOS/KE krypt. Znachor, nr rejestracyjny 21681.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry