Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Słomiński Andrzej

Andrzej Słomiński, ur. 19 VI 1954 w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej tamże, Wydz. Lekarski (1979), doktorat (1983).

1976–1977 współpracownik KOR/KSS KOR, 1976–1978 członek Nurtu Niepodległościowego, 1977–1978 uczestnik ROPCiO, od 1979 w RMP. W VIII 1979 sygnatariusz Deklaracji ideowej RMP, 1977–1979 współzałożyciel, działacz SKS Wyższych Uczelni Trójmiasta, 1978–1980 współpracownik WZZ Wybrzeża; kolporter niezależnych pism, m.in.: „Robotnik”, „Robotnik Wybrzeża”, „Opinia”, „Głos”, „Krytyka”, „Bratniak”; współorganizator manifestacji rocznicowych 3 V, 11 XI, Grudnia 1970, drukarz i kolporter ulotek, m.in. w obronie Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego. 1979–1980 lekarz w ZOZ nr 1 w Tczewie, w V 1980 zwolniony z pracy, objęty zakazem zatrudnienia do IX 1980.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i Stoczni Gdańskiej, drukarz Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia, kolporter materiałów strajkowych w Trójmieście, 20 VIII 1980 zatrzymany, zwolniony dzięki interwencji Andrzeja Gwiazdy podczas negocjacji prezydium MKS z komisją rządową. W XI 1980 uczestnik strajku studentów AMG.

13 XII 1981 – VI 1982 w ukryciu. 1983–1984 asystent w Zakładzie Biologii i Genetyki AMG.

Od I 1985 na emigracji w USA. 1985–1989 posdoctoral fellow na Wydz. Dermatologii Yale University w New Haven, 1989–1990 w Toolan Institute for Cancer Research w Bennington, 1989–1997 w Albany Medical College, w 1993 nostryfikował dyplom lekarza i uzyskał prawo do praktyki w USA, w 1997 uzyskał boardcertificates University Medical Center w Maywood, od 2000 prof. University of Tennessee w Memphis. Członek wielu organizacji naukowych, m.in. 2006–2010 Steering Committee of the Society for Melanoma Research, 2007–2013 Pan American Society for Pigment Cell Research (sekretarz i skarbnik), 2011–2014 International Federation of Pigment Cell Societies (sekretarz). Recenzent dla National Institute of Health and National Science Foundation, wielu Europejskich Fundacji Naukowych i Israel Science Foundiation. Członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: „Experimental Dermatology”, „Journal of Pineal Research”, „PLOSOne”, „Polish Annals of Medicine”, „Polish Journal of Pathology”, „Melanoma Management”. Laureat nagrody im. Williama J. Cunliffe’a (2004), im. Aarona B. Lernera (2008).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1 VIII 1977 – 21 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Znachor/Kobra; 21 IX 1976 – 2 XI 1984 w ramach KE krypt. Znachor.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry