Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Słowiński Janusz Wacław

Janusz Wacław Słowiński, ur. 12 II 1941 w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył SP nr 6 tamże (1955).

1974–1980 w PZPR.

VII 1957–IX 1960 tkacz w Tomaszowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego w Tomaszowie Mazowieckim, 1960–1987 operator, nast. magazynier w dziale transportowym Zakładów Sprzętu Grzejnego Predom-Wrozamet we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S”, nast. wiceprzew. KZ, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. VII–XII 1981 pracownik Działu Warunków Pracy, Bytu i Ochrony Zdrowia przy ZR Dolny Śląsk.

14–16 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie, członek KS. 16 XII 1981 zatrzymany, 18 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie (1–8 III 1982 uczestnik głodówki prowadzonej w celu złagodzenia dyscypliny), 25 V 1982 zwolniony. 1982–1988 współzałożyciel, redaktor, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Jednością Silni”, drukarz kartek świątecznych, kalendarzy i cegiełek, 1982–1989 kolporter pism RKS (m.in. „Z Dnia na Dzień”) i SW (m.in. „Solidarność Walcząca”), 1982–1987 przew. TKZ w zakładzie. 31 VIII 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 2 IX 1982 zwolniony. 1983–1990 członek RKS Dolny Śląsk. 1983–1990 współpracownik, nast. członek zaprzysiężony SW. III 1985 uczestnik głodówki protestacyjnej w Krakowie-Bieżanowie. 1982–1989 wielokrotnie zatrzymywany, 9 IV 1986 pobity przez funkcjonariuszy SB w drodze do pracy. 1987 zwolniony z pracy w ZSG Predom-Wrozamet. 1988–1999 magazynier w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym Energetyki Energoprem we Wrocławiu, członek KZ. 

Od 1999 na emeryturze. 1999–2002 pracownik Funduszu Pomocy Bezrobotnym w ZR Dolny Śląsk.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

16 VII 1982–27 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach KE krypt. Mnich. 7 XI 1985–24 XI 1988 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Siłacze.

Kamil Dworaczek, Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry